Hopp til hovedinnhold
Marianne Dahlhaug, en engasjert traumekoordinator, nå daglig leder for traumeregisteret. Foto: Leikny Havik Skjærseth
Marianne Dahlhaug, en engasjert traumekoordinator, nå daglig leder for traumeregisteret. Foto: Leikny Havik Skjærseth


Endelig pilot på mobilspill som skal hindre undertriage

– Appen gir mengdetrening på primærundersøkelsen, traumekriterier og kommunikasjon med annet helsepersonell, forteller Marianne Dahlhaug, fagansvarlig for prehospital del i prosjektet til Helse Midt-Norge.

Appen Respons er bestilt og prosjektert av Helse Midt-Norge.

Firmaet HyperRedink har utviklet spillet som har som mål å gjøre prehospitalt personell bedre på primærundersøkelse og systematisk undersøkelse.

Respons har også en inhospital variant.

I piloten som lanseres nå skal LIS-leger (leger i spesialisering) i akuttmottaket i Ålesund teste ut om appen gir like mye læring som jevnlig simulering.

Bakgrunn: Stor undertriage

Bakgrunnen for spillet er blant annet funnene til Dahlhaug, tidligere traumekoordinator ved St. Olavs hospital, nå daglig leder av Nasjonalt traumeregister.

Som traumekoordinator nøyde hun seg ikke med å sjekke ut hvordan det gikk med skadde som fikk traumeteam på St. Olavs hospital, hun sjekket alle skadde. Prosjekt undertriage foregikk i 2017.

– Jeg fant en undertriage på 31 prosent, som er et skremmende høyt tall, og viser at mange pasienter går under radaren, forteller Dahlhaug.

Mørketall?

Dahlhaug vet at undertriage ikke registreres på samme måte ved andre sykehus, derfor mistenker hun at mørketallene er store. Hun presiserer at også mange andre sykehus leter etter undertriage, men ikke alle.

– HyperRedink ble kobla på før jul det året, for å utvikle spillteknologien som trener helsepersonell i primærundersøkelsen. Man blir trent i systematikk, samt kommunikasjon med annet helsepersonell ved bruk av ISBAR.

ISBAR - strukturert overføring


ISBAR er en huskeregel for hva som bør med når man overleverer en pasient fra et ledd i akuttkjeden til et annet.

ISBAR står for:

  • Introduction - introduksjon
  • Situation - situasjon
  • Background - bakgrunn
  • Assessment - vurdering
  • Recommendation - anbefaling (aktuelle funn)

Respons er ikke bare en traume-app, men har kasuistikker for medisinske pasienter også.

– Jeg har hatt fagansvaret for appen på St. Olav, og Kathrine Enebakk har hatt fagansvar i Ålesund. De har sepsis som hovedfokus. Her skal det også skrives en masteroppgave hvor man sammenligner resultater fra appen med simulering.

Stor interesse

Dahlhaug viste fram appen på stand på Ambulanseforums konferanse i fjor, og merket at det var stor interesse blant ambulansepersonell.

– Vi fikk god respons, det var mange som var innom og snakket med oss, spurte og prøvde.

Derfor lurer vi selvsagt på om hvem som får tilgang til appen.

– Først blir dette en pilot, så skal det forhåpentligvis bres ut videre. Etter pilotperioden blir spillet lisensbasert, sier Dahlhaug.

Dahlhaug kjenner ikke til detaljene omkring lisensen, der må vi henvende oss til Helse Midt-Norge og HyperRedink.

– HyperRedink har de kommersielle rettighetene til spillet. Vi har en bruksrett som vi benytter i piloten for å se hvilken effekt dette har på kunnskapen til helsepersonellet, opplyser Jørn Kvalsund, prosjektleder i Helse Midt-Norge.

Planene for å bredde det ut videre vil avgjøres etter at resultatene fra piloten er evaluert, ifølge Kvalsund.

Ambulanseforum spør om det vil bli mulig å laste ned appen inviduelt, eller om helseforetakene selv må forhandle en lisens.

HyperRedink og Helse Midt-Norge kan ikke svare på detaljer rundt prismodellen eller lisensen da det ikke er landet ennå.

Helse Midt-Norge har så langt ikke svart på hva utviklingskostnaden har vært.

Lek deg god

Appen skulle opprinnelig vært lansert rett etter jul i år, men det ble funnet flere tekniske feil. Så nådde covid-pandemien Norge og alt stoppet opp en stund.

Gamification – at man kan spille seg god også i jobbsammenheng – er en ny trend.

Sykehuset i Vestfold har laget en egen app som trener ambulansepersonell i vurdering og håndtering av psykiatrioppdrag.

Da er det bare å spille i vei - ved St. Olavs hospital og i Ålesund - enn så lenge.