Hopp til hovedinnhold
Fra traumemottaket på Ullevål: CRM i tidskritiske situasjoner? Foto: Live Oftedahl
Fra traumemottaket på Ullevål: CRM i tidskritiske situasjoner? Foto: Live Oftedahl


Trygg overlevering av traumepasienten

Standardisering av overleveringsrapporten kan være et viktig tiltak for pasientsikkerheten, konkluderer Randi Simensen i sin masteroppgave fra Prehospital Critical Care ved Universitetet i Stavanger.

Fra Ambulanseforum nr. 4 2019. Tekst: Randi Simensens masteroppgave fra Prehospital Critical Care ved Univsersitetet i Stavanger. Omformet av Live Oftedahl

Du kommer inn i akuttmottaket med en kritisk skadd pasient og er rimelig høy på adrenalin. Der inne står en forsamling som sikkert er utålmodig og klar for å komme i gang med å behandle. Hva skal du si? Hvor høyt skal du si det? Og til hvem? Hører de egentlig hva du sier? Traumeteamsituasjoner kan være stressende.

Høyrisiko

Pasientoverganger kan ha stor innvirkning på neste ledd i pasientbehandlingen, og er en høyrisikoaktivitet. Hvilke faktorer kan bidra til å skape robusthet ved denne overleveringen? Lurte Simensen på da hun skulle skrive masteroppgave.

I ni semistrukturerte dybdeintervjuer av personell som jobber i ambulansetjenesten og i traumeteam inhospitalt, har hun undersøkt dette nærmere.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.