Hopp til hovedinnhold
KRISTIAN FURUSKJEG jobber som ambulansearbeider i Helse Bergen og går på PreHospital Critical Care (PHCC) ved Universitetet i Stavanger. Han har skrevet en eksamen om pasientsikkerhet hvor han ser på forskning omkring strukturert overføring. Foto: Privat


Strukturert overføring – en løsning?

Det finnes masse forskning på standardiserte metoder for overføring av pasientansvar. Er det noe norske helseforetak bør vurdere for å trygge pasientsikkerhet?

Fra Ambulanseforum nr. 4 2017. Tekst: Live Oftedahl

En mangelfull overføring er en trussel mot pasientsikkerheten, skriver Kristian Furuskjeg i en deleksamen om pasientsikkerhet på masterutdanningen i Pre-Hospital Critical Care på Universitetet i Stavanger.

Han går studiet ved siden av full jobb som ambulansearbeider i Helse Bergen. Han siterer en bunke med forskning: «Som en motpol til dette vil en vel utført overlevering kunne ha stor og positiv betydning for pasienten.»

En ideell pasientrapport

En ideell pasientrapport er en prosess hvor pasientfokusert informasjon blir formidlet og hvor problemene som er identifisert blir presentert, slik at mottaker kan danne seg et fullstendig bilde av pasienten, både når det gjelder sykdom og for eksempel hjemmestatus og sosiale forhold.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.