Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto. Martine Skog Olsen og Ole Kristian Barkve tar på seg smittevernutstyr før ny pasient skal hentes. ©Fredrik Naumann/Felix Features


Dette kan statsbudsjettet bety for deg som jobber i helsesektoren

Håndtering av koronapandemien er den største posten i helsesektoren.

Men en rekke andre tiltak får også penger i regjeringens forslag til statsbudsjett, melder Fagbladet.

Mer til smittevernutstyr i sykehusene

Mange av koronamilliardene forsvinner inn i helsebudsjettet neste år. Regjeringen vil sette av 10,6 milliarder kroner til helsetjenestenes koronahåndtering i neste års statsbudsjett.

– Vi skal ta Norge ut av koronakrisen. Vi skal sikre godt smittevern og god behandling i helsetjenesten. Derfor foreslår regjeringen i statsbudsjettet for 2021 å bevilge 10,6 milliarder kroner til å en rekke koronatiltak sier helseminister Bent Høie og ramser opp:

– Innkjøp av vaksiner og vaksinasjon, styrking av sykehusene, utvidelse av det nasjonale smittesporingsteamet, ytterligere oppbygning av beredskapslageret for legemidler og testing ved grenseoverganger.

Det omfatter blant annet 3,8 milliarder kroner til innkjøp av vaksine mot koronaviruset og 1,1 milliard til beredskapslagre av legemidler.

Det gis også 128,5 millioner kroner for å videreføre de 100 midlertidige LIS1-stillingene som ble opprettet for å håndtere virusutbruddet.

Regjeringen vil bruke 3,5 milliarder kroner på ekstraordinære kostnader i sykehusene. Dette inkluderer blant annet smittevernutstyr som følge av koronapandemien.

Ambulansehelikopter i Kirkenes

15. juli 2020 kom endelig et ambulansehelikopter på plass i Kirkenes, som erstattet den midlertidige løsningen med at Forsvarets helikopter var stasjonert der.

Regjeringen ønsker å bruke 60 millioner kroner på å drifte dette neste år.

Menn i helse

Prosjektet Menn i helse har gitt mange menn muligheten til å ta fagbrev som helsefagarbeider. Regjeringen vil videreføre 20 millioner kroner fra revidert nasjonalbudsjett 2020 til dette.

Formålet med prosjektet er økt rekruttering av menn til omsorgssektoren. Totalt foreslår regjeringen å bevilge 26 millioner kroner til tiltaket.

Nye redningshelikoptre

16 nye redningshelikoptre av typen AW101 («SAR Queen») skal erstatte dagens Sea King-helikoptre. Regjeringen foreslår å øke antallet faste besetninger for redningshelikoptertjenesten fra 2 til 25 for en permanent styrking av redningshelikoptertjenesten.

Les hele saken hos Fagbladet.