Hopp til hovedinnhold
Monica Mæland, Justis- og beredskapsminister. Foto: Kjetil Ree
Monica Mæland, Justis- og beredskapsminister. Foto: Kjetil Ree


Justisminsterens tale: nye redningshelikoptre

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland talte under markeringen av de nye redningshelikoptrene SAR-Queen på Sola 1. september.

Her står våre nydøpte redningshelikoptre SAR Queen som er klar for drift. Det er fantastisk!  

Dette er en stor dag for samfunnssikkerhetsarbeidet og et veldig synlig resultat av den grundige jobben som har vært gjort med å styrke norsk beredskap.

Så har det vært noen problemer med utviklingen av de nye redningshelikoptrene underveis.  

Med nye redningshelikoptre følger det også behov for bygningsmessige tilpasninger. Alle de seks redningshelikopterbasene langs vårt langstrakte land, fra Rygge i sør, via Sola, Florø, Ørland, Bodø og Banak helt i nord skal oppgraderes, flere av dem med nybygg av hangarer, kontorer og forlegning for vaktmannskapene.  

Frem til nå er Sola, Ørland, Banak og Rygge ferdigstilt. Forsvarsbygg har gjort en fremragende jobb.  

Redningshelikoptrene er en dedikert ressurs i den norske redningstjenesten med søk- og redningstjeneste som sin primæroppgave. De utfører også luftambulanseoppdrag og skal bistå politiet i tidskritiske situasjoner for å redde liv og helse og andre samfunnsnyttige oppdrag. 

Det er symbolsk at vi får de nye helikoptrene samtidig med at den norske redningstjenesten og Hovedredningssentralen er 50 år i år.  

Nå skal de nye SAR Queen ut i tjeneste for å redde liv.