Hopp til hovedinnhold


Autorisasjon «light»?

Den 1. april neste år lukkes vinduet for dispensasjon fra kompetansekravene i akuttforskriften. Det er ingen spøk!

Helse Nord har vært ærlig nok til å flagge at det vil bli problemer med å oppfylle kravet i sommerferieavviklingen.

Fra Ambulanseforum nr. 5 2009

Som en konsekvens har Statens helsetilsyn hatt et møte med Helse Nord hvor de fastholder at kompetansekravene i forskriften er minimumskrav, og det ikke vil bli gitt dispensasjon fra disse.

Samtidig har helsetilsynet orientert om hvilke muligheter som foreligger for helsepersonell uten yrkeserfaring som ambulansepersonell for hvordan de kan få autorisasjon uten å avlegge fagbrev.

– Vi bruker sykepleiere og legestudenter som vikarer på ambulansen. Kurs i redningsteknikk er svært utfordrende for oss. Vi trenger anslagsvis 226 i ferien. Vi vet allerede nå at det blir brudd på nasjonale krav, sa fagdirektør Jan Norum i november.

Les: Helse Nord vil mangle godkjente ambulansevikarer

Derfor hadde de et møte med helsetilsynet i slutten av november. Hva kom ut av dette møtet?

– Firer ikke på kravene
Ifølge Jamtli kom det ikke mer ut av møtet enn det som allerede har stått i media.

– Vi kommer ikke til å fire på kravene for det vi anser for absolutte minimumskrav, sier Bjørn Jamtli i Statens helsetilsyn.

Samtidig opplyste han altså på møtet at det likevel finnes flere veier til autorisasjon.

Mer om disse veiene, og hvorfor Helse Nord nå ser lysere på situasjonen, får du ved å lese artikkelen i Ambulanseforum.

Les også: - Ikke aktuelt å fire på kravene