Hopp til hovedinnhold


Helse Nord vil mangle godkjente ambulansevikarer

Kompetansekravene som stilles til ambulansepersonell gjør at Helse Nord har store utfordringer med å få nok fagfolk..

 – I ferieavviklinga 2010 vet vi allerede nå at det ikke vil være nok vikarer med godkjent kompetanse og at det blir brudd på forskriftskrav, sier fagdirektør i Helse Nord, Jan Norum. Han ønsker at kravene til sommervikarer revurderes.

Les: 384 uten godkjent ambulansearbeiderlisens

Les også: Dørene lukkes!

Statens helsetilsyn er uroleg for kompetansenivået

Den største utfordringa for ambulansetjenesten i Helse Nord er å bemanne bilambulansene med autorisert ambulansepersonell. Fra 1. april 2010 opphører overgangsordninga som har tillatt at ambulansepersonell ikke har de formelle kravene til kompetanse. Kravene er hjemlet i en forskrift (se lenke nederst i artikkelen).

Sykepleier kan ikke være vikar

Fakta

I sommerferien er det behov for anslagsvis 226 ambulansevikarer i Helse Nord:

  • 53 i Helse Finnmark
  • 90 i UNN
  • 52 i Nordlandssykehuset
  • 31 i Helgelandssykehuset

Kravene sier at den ene som bemanner bilambulansen må ha fagbrev og være autorisert ambulansearbeider. Den andre som bemanner ambulansen, og vikarer, må som minimum dokumentere ambulansefaglig kompetanse:

  • medisinsk kunnskap (120 timer teori og tre uker praksis)
  • redningsteknisk kunnskap (55 timer teori og 15 timer praksis)

Disse kravene betyr at sykepleiere, hjelpepleiere, medisinerstudenter, leger og annet autorisert helsepersonell ikke kan være vikarer uten kurset i redningsteknikk.

– At vi ikke kan bruke sykepleier- eller legestudenter som vikarer på ambulansen, uten at de har et kurs i redningsteknikk, er svært utfordrende for oss. I Helse Nord trenger vi anslagsvis 226 vikarer i ferien. Det er ikke enkelt å få kurset mange nok. I ferieavviklinga 2010 vet vi allerede nå at det ikke vil være nok vikarer og at det blir brudd på nasjonale krav, sier fagdirektør Jan Norum.

– Revurder kravene

Norum foreslår at kravene revurderes. Han mener kravene ikke går overens med realiteten i distriktsambulansene i Nord-Norge. Ambulansetjenestene skal være i beredskap hele tiden og kan ikke sommerstenge eller redusere tilgjengeligheten.

- Helsetilsynet konkluderte sommeren 2009 med at feriebemanningen på våre ambulanser ikke var uforsvarlig, selv om formelle krav ikke var oppfylt. Jeg mener at sykepleiere og leger i utdanning må kunne være vikar på ambulanser i kraft av sin kompetanse og sitt utdanningsløp, sier Norum.

23. november skal helseforetakene i Helse Nord møte Helsetilsynet for å diskutere kravene og eventuelle muligheter for dispensasjon. Uansett resultat av dette møtet, så skal helseforetakene sørge for at den samlede kompetansen pr. ambulansebil er forsvarlig også under ferieavviklingen.

Dagens situasjon – fast ansatte

I den ordinære drifta med fast ansatte vil kravene pr. ambulanse teoretisk oppfylles når forskriftens overgangsordning opphører. Men i praksis kan det bli store forskjeller, særlig i distriktsambulansene.

Pr. oktober 2009 har 63 % av alle fast ansatte ambulansepersonell fagbrev (423 av 676 fast ansatte). Målet til Helse Nord er at minst 75 % skal ha fagbrev og autorisasjon i 2010.

UNN og Helgelandssykehuset melder at de helt sikkert vil få 75 % autorisert ambulansepersonell i 2010. Nordlandssykehuset tror de vil nå dette målet, mens Helse Finnmark kommer til å trenge minst ett år til for å nå målet.

Les hele saken på Helse Nords nettsider