Hopp til hovedinnhold


- Ikke aktuelt å fire på kravene

Helse Nord klarer ikke å imøtekomme kompetansekravene for ambulansepersonell i tide, og vil ha dispensasjon under ferieavviklingen. Det er uaktuelt, fastslår Helsetilsynet.

Helse Nord klarer ikke å imøtekomme kompetansekravene for ambulansepersonell i tide, og vil ha dispensasjon under ferieavviklingen. Det er uaktuelt, fastslår Helsetilsynet til Avisa Bodø.

Bakgrunn: Helse Nord vil mangle godkjente ambulansevikarer

Helse Nord sliter med å fylle ambulansene sine med kompetent mannskap i ferietid, og ber Helsetilsynet om å fire på forskriftskravene.

Fagdirektør Jan Norum fastslår allerede nå at reglene kommer til å bli brutt neste sommer.

- I ferieavviklingen i 2010 vet vi at det ikke vil være nok vikarer med godkjent kompetanse, og at det blir brudd på forskriftskravene, sier han.

Helsetilsynets omfattende kartlegging av ambulansetjenesten i landet, utført i sommer, avdekket at én av tre ambulanser ved Nordlandssykehuset kjørte med ikke-kvalifisert personell. Situasjonen var den samme ved UNN.

Ved Helgelandssykehuset sto det enda verre til. Der var 12 av 16 biler ikke bemannet i henhold til forskriften. I Helse Finnmark oppfylte bare halvparten kravene.

Helse Nord anslår at det i Nord-Norge er behov for 226 ambulansevikarer i sommerferien.

- At vi ikke kan bruke sykepleier- eller legestudenter som vikarer på ambulansen, uten at de har et kurs i redningsteknikk, er svært utfordrende for oss, sier Jan Norum.

Kravene er ufravikelige
Kompetansekravene ble innført allerede i 2005, med en overgangsperiode på fem år. Første april utløper fristen, og innen da må minst én av de som bemanner den enkelte bil ha fagbrev som autorisert ambulansearbeider.

Den andre må kunne dokumentere ambulansefaglig kompetanse, noe som innebærer 175 timer teori og i overkant av tre ukers praksis innen medisinsk- og redningsteknisk kunnskap.

Fagdirektør Jan Norum mener kravene bør revurderes, da de ikke går overens med realiteten i distriktsambulansene i Nord-Norge.

- Jeg mener at sykepleiere og leger i utdanning må kunne være vikar på ambulanser i kraft av sin kompetanse og sitt utdanningsløp, sier han.

Helsetilsynet har imidlertid liten forståelse for Norums utspill.

- Vi har vært tydelige på dette overfor helseforetakene. Det er ikke aktuelt å fire på kravene, fastslår seniorrådgiver Bjørn Jamtli.

Han sier Helsetilsynet nå vurderer en ny kartlegging i løpet av våren 2010.

- Dersom vi finner at et eller flere helseforetak ikke har oppfylt eller ikke kan oppfylle kravene, så vil vi følge det opp tilsynsmessig, med pålegg og de øvrige sanksjonsmulighetene vi har, sier Jamtli til ab24.

Uforsvarlig
Helsetilsynet er klare på at kompetansekravene som trer i kraft neste år må betraktes som det absolutte minimum av hva som må kreves av ambulansetjenesten.

- Kompetanse under minimumskravet mener vi er uforsvarlig, sier Bjørn Jamtli, som mener helseforetakenes jobb med å sørge for god nok bemanning er utfordrende, men langt fra umulig.

- Helse Nord-Trøndelag for eksempel har klart det allerede, og situasjonen er nok ikke noe særlig annerledes der enn i Helse-Nord. En systematisk jobbing med dette må til. Skal det ansettes legestudenter, må man begynne allerede nå med å sørge for at de oppfyller kravene. Det nytter ikke å begynne i mai.

Strengere krav i fremtiden
Ifølge seniorrådgiveren vil trolig kravene som stilles til ambulansepersonell i fremtiden bli enda strengere. En av årsakene er at det utvikles stadig flere muligheter for behandling utenfor sykehuset.

- For eksempel i tilfelle hjerteinfarkt. Før i tiden ble pasientene kjørt rett til sykehus, mens man i dag kan foreta en EKG-analyse på stedet. Denne blir så vurdert av en hjertelege, som vurderer om det kan gis blodproppløsende behandling hjemme.

En gruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet har konkludert med at det på sikt bør stilles krav til en treårig utdannelse for ambulansepersonell.

- Så det at man nå skal begynne å tenke i retning av dispensasjon fra minimumskravene er feil vei å gå, sier Bjørn Jamtli.

I neste uke skal helseforetakene i Helse Nord i et møte Helsetilsynet for å diskutere muligheten for dispensasjon fra kompetansekravene i forbindelse med ferieavvikling. Svaret fra Helsetilsynet vil imidlertid være negativt.