Hopp til hovedinnhold
Forsidebildet på Ambulanseforum nr. 2020 som har tema akutte psykiske kriser. Illustrasjonsfoto: Shutterstock


Ambulanseforum nr. 5 2020 - mennesker i akutte psykiske kriser

Denne utgaven har fordypet seg i temaet akutte psykiske kriser: Om psykiatribegrepet, pasienter med psykose, lovverket og selvmord.

Samtidig er det også en viktig utgave om hvordan det oppleves å få en yrkesskade og kampen med forsikringsselskapet som følger i etterkant.

Hvilken trygghet har man egentlig om det skulle skje noe?

Forside Ambulanseforum nr. 5 2020. Illustrasjonfoto forside: Shutterstock


KLP avviser erstatning etter skulderskade på jobb

Da båra med en pasient på 130 kilo klappet sammen, fikk Jan Vidar Tofteberg, paramedic ved Sykehuset Østfold, et kraftig rykk i armen og sterke smerter i nakke, skulder og arm.

Over et og et halvt år senere er han fremdeles plaget av sterke smerter. Nå kjemper han for å få erstatning for tapt arbeidsfortjeneste etter yrkesskadeforsikringsloven fra KLP, og ­lurer på om det er flere andre i hans situasjon i norsk ambulansetjeneste.

I forbindelse med at vi laget et webinar i november om mennesker i akutte psykiske kriser, ble dette et temanummer om møtet med mennesker i akutte psykiske kriser.

Om psykiatribegrepet:

Om lovverket:

Om møtet med mennesker med psykose:

Hva forskningen viser om suicidale og politiets metode for å forhandle med mennsker i selvmordsfare:

Om Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark sitt prosjekt « Verdig vei videre, transport av psykisk syke i akutt krise»: Hvilke åtte innsikter og 15 tiltak som kom som følge av prosjektet.

Psykiateren har ordet. Denne gangen om håndtering av selvmordsfare.

Som vanlig har vi også en sak vi kaller «Øyeblikket»:

Og til slutt i utgaven: Psykiatriambulansen i Bergen har rullet i 15 år. Den har vært til inspirasjon for lignende enheter i andre land, men det er bare Helse Stavanger i tillegg til Heslse Bergen som har en slik permanent enhet.

– Man blir ikke profet i eget land, ler Jarle Lexau, seksjonsleder for psykiatriambulansen på femtende året.