Hopp til hovedinnhold
Ola Yttre. Foto: Ambulanseforbundet i Delta
Ola Yttre. Foto: Ambulanseforbundet i Delta


Ambulanseforbundet om PLIVO-kompetansen: – Er ikke bra nok

Justisministeren mener pandemien har satt en stopper for PLIVO-trening.

Nødetatene håndterte voldsepisoden i Numedal fredag som en PLIVO-hendelse, som står for «pågående livstruende vold».

Prosedyren definerer hvordan nødetatene skal opptre i situasjoner hvor det utøves livstruende vold mot flere personer.

Leder i Ambulanseforbunnet, Ola Yttre, mener PLIVO-kompetansen til landets ambulansepersonell er for dårlig.

– Det er en kompetanse som må være godt innøvd, men det er det ikke. Det er for dårlig, sier Yttre til TV 2.

Han mener kompetansesvikten skyldes mangelfull trening på PLIVO-prosedyren.

Det er for lang tid mellom øvelsene. Det sies at man skal trene på dette en gang i året, men flere steder i landet har man ikke øvd på flere år.

Politiet skal ta initiativ til årlige PLIVO-øvelser i samarbeid med brann og helse, heter det i PLIVO-prosedyren. Til tross oppfordringen sier Yttre at enkelte steder ikke har hatt praktisk trening på tre år.

– Når det er så sjeldent man er på PLIVO-oppdrag så holder det ikke med trening en gang i året. Dette må øves på flere ganger i året, sier han.

Færre øvelser som følge av pandemien

Beredskapsdirektør Steinar Olsen i Helsedirektoratet, mener pandemien er grunnen til at det har vært mindre PLIVO-øvelser for ambulansepersonell.

– Nå har det vært en spesiell situasjon de siste to årene med korona, som har ført til at mange ikke har fått gjennomført ferdighetsøvelser, sier Olsen til TV 2.

Pandemien har satt et press på helsevesenet og ferdighetsøvelser har blitt nedprioritert, mener Olsen.

Det har blitt vanskelig å samle mye folk i pandemien og derfor har det vært vanskelig å gjennomføre slike øvelser. Det er viktig at vi tar opp de gode vanene fra før pandemien.

– Betyr det at mange nye ansatte nå står uten praktisk PLIVO-trening som følge av pandemien?

– Det kan det teoretisk sett være, sier OIsen.

Yttre er enig at pandemien har satt et større press på helsepersonell, likevel mener han at helsemyndighetene burde ha prioritert PLIVO-øvelser.

– Dette er kritiske situasjoner og du må ha et godt grunnlag for å vurdere avgjørelsene dine på. Det får du av å trene mye på det og være sikker på at kollegaen din har samme kompetanse, sier Yttre.

Må ta igjen etterslepet

TV 2 har fremlagt kravene for justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp), hun erkjenner at pandemien har satt en stopper for viktig PLIVO-trening.

– Helsevesenet og politiet har fått flere midlertidige ekstraoppgaver. Det er en konsekvens av pandemien, sier Mehl.

Derfor mener Mehl det er viktig at alle nødetatene får tatt igjen etterslepet.

– Alle som står i førstelinjen, skal ha nok kunnskap for å kunne stå i slike situasjoner. Derfor må vi jobbe for at de skal ha god opplæring, sier Mehl.

– Ser dere på muligheten for å øke kravet om praktisk PLIVO-trening til flere ganger i året?

– Det er noe av det vi vurderer. Regjeringen har satt i gang et arbeid for å se hvordan man kan styrke den samlede beredskapen i Norge, sier Mehl.

Mehl mener bedre politidekning er viktig for å lette på ansvaret til ambulanse- og brannpersonell.

– Jeg ønsker ikke å godta en utvikling hvor politiets oppgaver blir overført til de andre etatene. Det er viktig at vi går gjennom hvilket ansvar de ulike etatene skal ha, sier hun.