Hopp til hovedinnhold


– Ambulansearbeidere opplever at de ikke strekker til

Ved fødsler på vei til sykehus må ambulansearbeiderne bistå den fødende. – De ønsker å gjøre en god jobb, men det er vanskelig innen dagens rammer, sier forsker Eline Skirnisdottir Vik til Dagens Medisin.

Innlegg i forbindelse med forskningen: Uakseptabelt med tilfeldig praksis i prehospital fødselsomsorg 
Tidligere: Går hardt ut mot fødselstilbudet - finnes ingen bevis på at sentraliseringen har gjort det tryggere

Les også: Dette må du vite om uplanlagte fødsler utenfor sykehus

Les: Trygg transport for fødende og nyfødte

Mer: Dobbel dødelighet ved fødsel utenfor sykehus

I en ny artikkel i tidsskriftet Nursing Open har forskerne Hanne Vagle, Gunn Therese Haukeland, Bente Dahl, Vigdis Aasheim og Eline Skirnisdottir Vik intervjuet norske ambulansearbeidere om deres erfaringer med uplanlagte fødsler utenfor institusjon.
– Det begynte med at vi i en tidligere studie intervjuet kvinner som ikke rakk frem til planlagt fødested. De beskrev ambulansearbeiderne som stressede og usikre. Vi ville derfor se på ambulansearbeidere sitt perspektiv på samme fenomen, sier Eline Skirnisdottir Vik, som er jordmor og doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet.
I en kronikk i Dagens Medisin fredag omtaler hun studien og hvilke tiltak hun mener bør innføres for bedre tilbudet til de fødende kvinnene og barna.
TEST DEG SELV i prehospital fødsel
– Det er viktig å huske at den norske fødselsomsorgen er god. De fleste fødsler utenfor institusjon går bra, men i de tilfellene hvor fødselen ikke lenger var normal, syntes ambulansearbeiderne det var vanskelig ettersom fødselshjelp ikke er en stor del av utdanningen deres.
Ønsker å gjøre en god jobb
Forskerne intervjuet ambulansearbeidere fra seks ulike ambulansestasjoner i Norge.
– Ambulansearbeiderne ønsker å gjøre en god jobb, men det er vanskelig å gi god hjelp innen de rammene de har, på grunn av dårlig tilgang til følgetjeneste med jordmor.
Når ambulansen må rykke ut uten jordmor, gir det utfordringer, oppgir Vik.
– Ambulansearbeiderne er for eksempel verken opplært i, eller har utstyr til, å lytte til fosterlyd. Da vet de heller ikke hvor mye det haster og hvor fort de må kjøre. Ambulansearbeiderne beskrev ofte fødsel som noe fint som de gjerne ville hjelpe til med, men de kjente samtidig at de ikke strakk til, og at det var mest opp til naturen om det gikk bra.
– Kanskje aldri sett en fødsel før
Vik trekker frem at det også er en utfordring at det vanligvis er to ambulansearbeidere i bilen, og at ambulansearbeideren med lengst erfaring gjerne er sjåfør.
– Den med mest erfaring må ofte kjøre ambulansen. Det vil si at den med minst erfaring ofte sitter sammen med den fødende kvinnen. Vedkommende har kanskje aldri sett en fødsel før engang, sier Vik.
– Det er stort press på fødeavdelingene siden det er mange som trenger praksis der, som lege- og sykepleierstudenter. Derfor blir nok ikke ambulansearbeidere prioritert.
Ett av forskernes forslag til tiltak er derfor at ambulansearbeidere bør få se fødsel under opplæringen.
– Bør inkluderes
Forskerne mener at jordmortjenesten i kommunene og sykehusene bør styrkes, og at samarbeid mellom ambulansearbeidere og annet helsepersonell bør bedres.
– Det pleier å være en debrifing på sykehuset etter uheldige hendelser, som at et barn dør. Ambulansearbeiderne opplevde at de sjelden ble inkludert i debrifen.
Les mer om saken hos Dagens Medisin

Mer om fødsel utenfor sykehus: 

Blålysbabyene – antall uplanlagte fødsler utenfor sykehus øker
– Førstegangsfødende blir stresset dersom vi kommer uten jordmor i ambulansen
Fødsel på Du puster for fort sin podkastserie: 
Om svangerskapskomplikasjoner
Slik håndterer du den normale fødselen
Fødselskomplikasjoner