Foredragene på Redningskonferansen i PDF

Årets hovedtema på Redningskonferansen var felles situasjonsforståelse.

Redningshåndboka er her og ble lansert på Redningskonferansen! Foto: Stig Mebust

Her er programmet på Redningskonferansen 2018

Erfaringer ved meldingsmottak, beslutningstaking i stressede situasjoner, innsatsledelse og kommunikasjon i krise varhovedtemaene på årets konferanse, samt Redningshåndboka, veileder for planverk og samvirke i redningstjenesten og revidert sambandsreglement.

Konferansen ble åpnet av Torkil Omland, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.

Andre dag var viet defuse og debrifing, meldingsmottak og kommunikasjon i kriser.

Hva sier Stortingsmelding 10 (2016 – 17) om samfunnssikkerhet når det gjelder innsatsledelse og øvelsesvirksomhet? (PDF)
Jarle Øversveen, avdelingsdirektør og daglig leder ved HRS Sør-Norge

Ny fagutdanning for brann- og redningsetaten. Tanker om felles innsatslederutdanning (PDF)
Cecilie Daae, direktør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Status felles innsatslederutdanning – erfaringer og fremtidstanker (PDF)
Eirik Rosø, politiinspektør og leder av operativ seksjon ved Politihøgskolens etter og videreutdanning

Innsatsledelse og øvelser i helseforetakene (PDF)
Olav Østebø, ass. ambulansesjef og beredskapsleder Helse Stavanger

Jon Halvorsen på Redningskonferansen. Foto: Live Oftedahl

ENDELIG: Redningshåndboka er her (PDF)
Jon Halvorsen, styreleder FORF og organisasjonsleder Norsk Folkehjelp

Veileder for planverk og samvirke i redningstjenesten (PDF)
Rune Danielsen, redningsleder HRS Nord-Norge

Owe Frøland gjennomgikk revidert sambandsreglement. Foto: Live Oftedahl

Revideringer i sambandsreglementet. Ledelsessamband og faggrupper i redningstjenesten (PDF)
Owe Frøland, redningsleder HRS Sør-Norge

Bjørn Helge Johnsen om beslutningstaking i pressede situasjoner. Foto: Live Oftedahl

Beslutningstaking i pressede situasjoner (PDF)
Bjørn Helge Johnsen, professor Inst. samfunnspsykolog Universitetet i Bergen

Gjennomgang av hendelse «Seljord» (PDF)
Ståle Jamtli, redningsinspektør HRS Sør-Norge

Innsatsleder Åsmund Sanda om hvordan det var å jobbe som innsatsleder ved Seljord-hendelsen. Foto: Live Oftedahl

Håndtering av hendelse Seljord (PDF)
Åsmund Sanda, innsatsleder Sør-Øst politidistrikt

Hvordan fungerte samarbeidet mellom ulike brannvesen, innsatsleder og øvrige aktører? (PDF)
Marius Kirkenes redningsdykker Brann- og redningsetaten Oslo kommune.

Det mentale skjold», når ulykken rammer egne mannskaper. Defuse og debrifing etter tøffe oppdrag (PDF)
Tomm F. Gran, fagleder HMSK Redningsselskapet

Erfaringer fra meldingsmottak i kritiske hendelser (PDF)
Frode Iversen, redningsleder HRS Nord-Norge

Kommunikasjon i kriser (PDF)
Roar Espevik, instituttleder for samfunnspsykologi UiB, med doktorgrad på felles mentale modeller i team, deriblant interaksjon i desentraliserte team

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.