Redningskonferansen 2018 – program og påmelding

Innsatsledelse, beslutningstaking i stressede situasjoner og kommunikasjon i kriser er hovedtemaene på årets konferanse, samt nyheter som ny redningshåndbok og nytt sambandsreglement.

Foto: HRS

Dato: 24. – 25. september

Tid:
24. september: 0900 – 17.30
25. september: 0900-1200

Sted: Thon Hotel Oslo Airport

Påmelding her

Pris for begge dager: Kr. 2050 inkl. lunsj første dag, overnatting og middag for de 200 første påmeldte.
Dagpakke: Kr. 1050 inkl. lunsj for de 200 første påmeldte.
NB! Prisen er sponset. Etter 200 påmeldte vil prisen stige.

Her er programmet i PDF

Foto: Norsk Folkehjelp

24. september

0900 – 0910
Åpning ved Siri Lill Mannes, konferansier

0910– 0925
Innledning ved Tor Mikkel Wara, Justis- og beredskapsminister, Justis- og beredskapsdepartementet

0925-0930
Hvordan jobber direktoratene ift. Stortingsmelding 10 når det gjelder innsatsledelse og øvelsesvirksomhet?

0930- 0945
Status for St.m 10 – om samfunnssikkerhet – som er relevant for redningstjenesten
Pål Anders Hagen, avdelingsleder, Justis- og beredskapsdepartementet

0945- 1000
Ny utdanningsplan for brannvesenet
Cecilie Daae, direktør DSB

1000- 1015
Status ny innsatlederutdanning – erfaringer og fremtidstanker
Eirik Rosø, politiinspektør og leder av operativ seksjon ved Politihøgskolens etter- og videreutdanning

1015 – 1030
Innsatsledelse og øvelser i helseforetakene
Olav Østebø, ass. ambulansesjef og beredskapsleder Helse Stavanger

1030 – 1130      PAUSE og utstilling

Innsatsledelse på Gjøvik. Foto: Live Oftedahl

1130-1200
PANELDEBATT: 
Hva kreves for å bli god i innsatsledelse? Hvordan bør vi øve?
 Erfaringer fra øvelser og virkelige hendelser.

 • Har innsatslederutdanningen i hver etat innvirkning på håndtering av samvirke på skadested?
 • Samarbeid på innsatsleders kommandoplass (ILKO); hvordan fungerer samarbeidet mellom nødetatene på reelle hendelser og i øvelser?
 • Hva skal til for å få til en tverrfaglig innsatsleder- utdanning lagt til Politihøgskolen slik Stortingsmelding 10 foreslår?

1200 – 1220
ENDELIG: Ny Redningshåndbok
John Halvorsen,  organisasjonsleder Norsk Folkehjelp

1220-1240
Veileder for planverk og samvirke i  redningstjenesten
Rune Danielsen, redningsleder HRS Nord-Norge

1240-1300
Nytt sambandsreglement. Ledelsessamband og faggrupper
Owe Frøland, redningsleder HRS Sør-Norge

1300 – 1430       LUNSJ og utstilling

1430-1500
Beslutningstaking i pressede situasjoner
Bjørn Helge Johnsen, professor Inst. samfunnspsykolog Universitetet i Bergen

Seljordhendelsen

Torsdag 12. oktober 2017 kantret en båt med seks personer på Seljordvannet. Tre personer omkom. Vi benytter denne tragiske hendelsen til å belyse samarbeid, koordinering og kommunikasjon. 

1500-1555

 • Gjennomgang av hendelse «Seljord»
  Ståle Jamtli, redningsinspektør HRS Sør-Norge
 • Håndtering av hendelsen
  Åsmund Sanda, innsatsleder politi Sør-Øst politidistrikt
 • AMK-perspektiv
  Grete Bø, avdelingsleder AMK Vestfold-Telemark
 • Hvordan fungerte samarbeidet mellom ulike brannvesen, innsatsleder og øvrige aktører?
  Innsatsleder og redningdykker fra Oslo Brann- og redningsetat

1555 – 1645        PAUSE og utstilling

Fortsettelse Seljordhendelsen

1645-1700
SETT OVENFRA: Hvordan fungerte samarbeidet mellom luftressursene, IL og øvrige aktører?
Sea King og Norsk Luftambulanse

1700-1710
Tildeling av oppgaver når frivillige kom til
Jarle Øverland, distriktsrådleder RKH Telemark

1710-1725
PANELDEBATT m
ed de involverte aktørene      

1725 – 1730         Avslutning ved Siri Lill Mannes

1900
Minglemiddag

25. september

Foto: Redningsselskapet

0900-0935
«Det mentale skjold», når ulykken rammer egne mannskaper. Defuse og debrifing etter tøffe oppdrag.
Tomm F. Gran, fagleder HMSK Redningsselskapet

0935-0950
Hvordan tolker vi andres kommunikasjon i krise? Eksempel fra fiskeskøyta Kim Roger som går ned i Nord-Norge
Frode Iversen, redningsleder HRS Nord-Norge

0950-1030
Kommunikasjon i kriser
Roar Espevik, Inst. leder samfunnspsykologi UiB, med doktorgrad på felles mentale modeller i team, deriblant interaksjon i desentraliserte team

1030 – 1100           PAUSE og utstilling

1100-1200
Avslutning av Redningskonferansen og åpning av Ambulanseforum.
Fem F-er i kommunikasjon. Trond Viggo Torgersen og Edvin Schei

Med forbehold om at det kan bli endringer i programmet!

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.