Redningskonferansen 2018 – program og påmelding

Innsatsledelse, beslutningstaking i stressede situasjoner og kommunikasjon i kriser er hovedtemaene på årets konferanse, samt nyheter som ny redningshåndbok og nytt sambandsreglement.

Foto: HRS

Dato: 24. – 25. september
Tid: 0900 – 1200
Sted: Thon Hotel Oslo Airport

Påmelding her

Pris for begge dager: Kr. 2050 inkl. lunsj første dag, overnatting og middag for de 200 første påmeldte.
Dagpakke: Kr. 1050 inkl. lunsj for de 200 første påmeldte.
Prisen er sponset. Etter 200 påmeldte vil prisen stige.

Her er programmet i PDF

Foto: Norsk Folkehjelp

24. september

0900 – 0910  Åpning ved Siri Lill Mannes, konferansier

0910– 0925    Innledning ved Tor Mikkel Wara, 
                            Justis- og beredskapsminister, Justis- og beredskapsdepartementet

0925-0930    Hvordan jobber direktoratetene ift. Stortingsmelding 10 når det gjelder innsatsledelse og øvelsesvirksomhet?

0930- 0945     Status for St.m 10 – om samfunnssikkerhet – som er relevant for redningstjenesten
                             Pål Anders Hagen, avdelingsleder, Justis- og beredskapsdepartementet

0945- 1000      Ny utdanningsplan for brannvesenet
                              Cecilie Daa, direktør DSB

1000- 1015       Status ny innsatlederutdanning – erfaringer og fremtidstanker
                            Eirik Rosø, politiinspektør og leder av operativ seksjon ved Politihøgskolens etter og videreutdanning

1015 – 1030    Innsatsledelse og øvelser i helseforetakene
                              Olav Østebø, ass. ambulansesjef og beredskapsleder Helse Stavanger

1030 – 1130      PAUSE og utstilling

Innsatsledelse på Gjøvik. Foto: Live Oftedahl

1130-1200        PANELDEBATT: Hva kreves for å bli god i innsatsledelse? Hvordan bør vi øve?
                              Erfaringer fra øvelser og virkelige hendelser.

• Har innsatslederutdanningen i hver etat innvirkning på håndtering av samvirke på skadested?

• Samarbeid på innsatsleders kommandoplass (ILKO); hvordan fungerer samarbeidet mellom nødetatene på reelle hendelser og i øvelser?

• Hva skal til for å få til en tverrfaglig innsatsleder- utdanning lagt til Politihøgskolen slik Stortingsmelding 10 foreslår?

1200 – 1220      ENDELIG: Ny Redningshåndbok
                               John Halvorsen,  organisasjonsleder Norsk Folkehjelp

1220-1240        Ny veileder for lokale redningssentraler: Planverk og samvirke i  redningstjenesten
                            Rune Danielsen, redningsleder HRS Nord-Norge

1240-1300        Nytt sambandsreglement. Ledelsessamband og faggrupper
                              Owe Frøland, redningsleder HRS Sør-Norge

1300 – 1430       LUNSJ og utstilling

1430-1500         Beslutningstaking i pressede situasjoner
                               Bjørn Helge Johnsen, professor Inst. samfunnspsykolog Universitetet i Bergen

1500-1510       Gjennomgang av hendelse «Seljord»
                              Ståle Jamtli, redningsinspektør HRS Sør-Norge

1510-1525        Håndtering av hendelsen
                                  Åsmund Sanda, innsatsleder politi Sør-Øst politidistrikt

1525-1540         AMK-perspektiv
                              Grete Bø, avdelingsleder AMK Vestfold-Telemark

1540-1555           Hvordan fungerte samarbeidet med innsatsleder og øvrige aktører?
                                  Innsatsleder og redningdykker fra Oslo Brann- og redningsetat

1555 – 1645        PAUSE og utstilling

1645-1700           SETT OVENFRA: Hvordan fungerte samarbeid mellom IL og resten?
                                  Sea King og Norsk Luftambulanse

1700-1710          Tildeling av oppgaver når frivillige kom til stedet
                              Jarle Øverland, distriktsrådleder RKH Telemark

1710-1725           PANELDEBATT: Om hendelsen i Seljord med de involverte aktørene      

1725 – 1730         Avslutning ved Siri Lill Mannes

1900                       Minglemiddag

25. september

Foto: Redningsselskapet

0900-0935            «Det mentale skjold», når ulykken rammer egne mannskaper. Defuse og debrifing etter tøffe oppdrag.
                                 Tomm F. Gran, fagleder HMSK Redningsselskapet

0935-0950             Hvordan tolker vi andres kommunikasjon i krise? Eksempel fra fiskeskøyta Kim Roger som går ned i Nord-Norge
                                     Frode Iversen, redningsleder HRS Nord-Norge

0950-1030             Kommunikasjon i kriser
                                    Roar Espevik, Inst. leder samfunnspsykologi UiB, med doktorgrad på felles mentale modeller i team, deriblant interaksjon i desentraliserte team

1030 – 1100           PAUSE og utstilling

1100-1200              Avslutning av Redningskonferansen og åpning av Ambulanseforum.
                              Fem F-er i kommunikasjon. Trond Viggo Torgersen og Edvin Schei

Med forbehold om at det kan bli endringer i programmet!

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*