Ambulanseforum nr. 4 2018 – Er du klar for å ta på deg den hvite vesten?

Konferansenummeret i år setter på dagsorden hvordan helseforetakene ruster personellet til rollen som innsatsleder helse, og om rollen bør profesjonaliseres ytterligere. Bør det være en tverrfaglig utdanning eller ikke?Ønsker du å abonnere? Sjekk her! 

Leder

I dette nummeret setter vi på dagsordenen om den kursingen som gis i dag er tilstrekkelig til å takle ILH-rollen. Ambulanseledere i de fleste helseforetakene har svart på hvordan de kurser sine ansatte, og hvordan de ser for seg at man gir sine ansatte denne kompetansen i framtida.

Tall som teller

Hvor mange oppdrag og hvilken prehospital helseberedskap har vi egentlig i Norge?

Øyeblikket

Akuttur: David Andersen (28), andreårslæring i UNN, fikk oppdrag til sin egen sønns fødsel.

Øyeblikket 2

14 fantastiske lag på Nasjonalt ambulansemesterskap 2018 var gjennom åtte spennende «oppdrag».

For en opplevelse: Les om første dag av ambulansemesterskapet

Narko-oppgjør, hjertestans med en tvist og dekompensert trafikkulykke: Les om andre dag av ambulansemesterskapet 

Les om lagene og vinnerne

Reisetid til annet oppmøtested er arbeidstid

En politibetjent tok Justis- og beredskapsdepartementet til retten. Han ville avklare om han hadde krav på å få godkjent reisetid, utenom normal arbeidstid, som arbeidstid ved annet oppmøtested enn vanlig. Det har han, ifølge Høyesteretts avgjørelse. Får dette konsekvenser i ambulansetjenesten?

Hjertestansregisteret trenger din hjelp

Endelig har Norge fått et hjertestarterregister som kan brukes av AMK-sentralene når noen får hjertestans. Det gjenstår fremdeles mye arbeid med å få flest mulige hjertestartere registrert på 113.no. Du kan hjelpe!

Utilstrekkelig smertelindring av barn prehospitalt

– Per i dag er det et begrenset tilbud av smertelindringsmetoder for barn i norsk prehospital tjeneste, skriver tre studenter ved OsloMet – storbyuniversitet i en bacheloroppgave om «Prehospital analgesi av barn med ekstremitetsskader».

Verdien av prehospital screening av skrøpelige eldre

De mest kompliserte pasientene? Geriatriske pasienter har gjerne sammensatte problemstillinger kombinert med diffuse symptomer. Hvordan fange opp de som står i fare for å få en forverret tilstand og bli reinnlagt gang etter gang? En bacheloropp-gave på OsloMet – storbyuniversitetet har de undersøkt ulike screeningverktøy for eldre.

Innsatsleder helse:

Er du klar for å ta på deg den hvite vesten?

I kjølvannet av den 22. juli 2011 ble det i flere offentlige rapporter pekt på at bedre samvirke og felles innsatslederutdanning må implementeres i nødetatene. Sju år etter har lite konkret skjedd. Man opererer fremdeles på hver sin tue i utdanningene.

Vi har spurt ambulanselederne: 

1. Hvordan kurses deres ansatte i innsatsleder helse (ILH)-rollen?
2. Hva mener du ville vært den beste organiseringen av kursing eller utdanning for ILH-rollen?
3. Bør de regionale helseforetakene stille felles kompetansekrav til innsatsleder helse?

Politihøgskolen vurderer å opprette en tverrfaglig innsatslederutdanning

– Vi ser av tilbakemeldingene fra de lokale operative lederforaene at det er behov for å formalisere arbeidet med en felles innsatslederutdanning og samle utdanningene, sier Eirik Rosø, seksjonsleder i Operativ seksjon på Politihøgskolen.

Har utviklet eget innsatslederkurs

– Generell innsatsledelse bør implementeres som del av fartøysjefsutsjekken i virksomheten. Dette er noe vi diskuterer internt hos oss nå, sier Tore Paulsen, fagutvikler i Helse og Møre og Romsdal. Han er en av pådriverne bak ILH-kursene i Helse Midt-Norge.

Innsatslederutdanning: Kan brukes i vanlig jobbhverdag

– Innsatsledelse krever ikke store hendelser eller trafikkulykker. Det trengs like gjerne på en hjertestans, sier Bernt Kristiansen, seksjonsleder i St. Olavs Hospitals tjeneste, og en av dem som trener opp innsatsledere i Sør-Trøndelag. Han ser gjerne at vesten blir brukt oftere på ordinære hendelser.

– ILH burde helt klart vært en utdanning og en formalisert vei

– Vi har ikke forhåndsdefinert lederrollen hos oss slik de har med 02-funksjonen i Oslo, forteller Håvard Larsen, paramedic på Ringerike i Vestre Viken. Han ble dyttet fram til å ta på seg den hvite vesten den 22. juli 2011 på det som egentlig var en ferie- dag fordi han var «eldstemann av de lokale», som han uttrykker det på podkasten Du puster for fort.

Tar initiativ til ILH-utdanning på OsloMet

– De regionale helseforetakene bør stille felles krav til innsatslederes kompetanse. Det bør være en faglig overgripende modell, sier Bjørn Bjelland, beredskapsleder i Prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus.

Gir ut bok om beredskap og kriseledelse

Ambulansetjenesten har manglet fagbøker om det operasjonelle og taktiske feltet. Nå utgis en fagbok om beredskap, kriseledelse og praktisk skadestedsarbeid.

Omtale: Om boken Beredskapsledelse …

Boken skapte refleksjon og læring for egen del – særlig når den beskriver tilnærming til type hendelser jeg aldri har erfart i egen region, skriver Tore Paulsen, fagrådgiver, avdeling for prehopitale tjenester i Helse Møre og Romsdal.

Omtale: Grunnbok som trenger mer bearbeiding

Den første boka om beredskap, kriseledelse og skadestedsarbeid på norsk bærer preg av å ha noen opplysninger som ikke er oppdaterte, og farer med harelabb over mange temaer.

Veteran-quiz

Lei av bråkjekke lærlinger og bedrevitende ferskinger? Jekk dem ned med denne veteran-quizen!

Noe å lære av: 

– Ikke si at du skjønner hvordan jeg har det

Helseminister Bent Høie er en forkjemper for pasientsentrert medisin. På medisinstudiet i Bergen lærer studentene om pasientkontakt på en helt ny måte. Selv om emnelederen ikke er politisk enig med Høie, «så er vi enige akkurat her», sier Edvin Schei, professor i samfunnsmedisin og emneleder.

Nytt om navn:

Ny ambulanseleder i Sykehuset Østfold

– Jeg er vel ikke så interessant? sier Merete Storli Tveit (52) som overtok jobben som leder for prehospital avdeling ved Sykehuset Østfold i oktober i fjor. Da var hun den eneste damen blant ambulanselederne i Helse Sør-Øst.

Ny, men ikke helt ny: Ambulansesjefen i Sykehuset Telemark

– Det er lurt at vi samarbeider mer på tvers her i landet. Jeg er veldig tilhenger av standardisering, sier Knut Inge Brekka Skoland, ambulansesjef i Telemark.

Stolte av stasjonen i Sogn

Fem minutter med bil utenfor idylliske Lærdal innerst i Sognefjorden ligger Lærdal ambulansestasjon. En av Helse Førdes tjue stasjoner. Det er midt i ferietiden, to av tre biler er på hjul.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.