Hopp til hovedinnhold


Vil utvikle ambulansedroner

Ville du satt deg opp i en førerløs drone og latt det fly av gårde med deg? Om noen år kan du få muligheten, skriver forskningsmagasinet Gemini.

Tidligere fra NRK: Droner kan bli framtidens ambulanse
Førerløse droner med plass til passasjerer, kan bli virkelighet innen fem år. Bruksområdene er mange. I Dubai testes det nå taxi-droner. I Norge vil forskere utvikle ambulansedroner:
– Droner vil gi bedre mulighet for å komme raskt fram til et skadested og frakte pasientene bort, sier professor Mohammad Derawi. Han leder et prosjekt ved NTNU i Gjøvik som vil utvikle en norsk ambulansedrone med plass til to passasjerer.
Foruten å frakte utstyr og medisiner til skadestedet, kan dronen ta med seg lege og frakte pasient og lege tilbake sykehus. Alt foregår fjernstyrt.
Droner har flere fordeler fremfor helikoptre. De kommer lett fram og kan lande på vanskelig tilgjengelige steder. De er batteridrevet og autonome, det vil si at de kan de sendes av gårde uten fører – og fly etter GPS. Dette gir mer fleksibilitet og en raskere utrykning enn et helikopter har mulighet til. Droner krever også mindre ressurser enn ambulansehelikoptrene gjør i dag. På den måten kan ambulansedronene utfylle helikoptrene.
Les mer om saken hos Gemini