Hopp til hovedinnhold


Vil styrke helikoptertransportstøtten til politiet med Seaking

Politiet over hele landet vil i en akuttsituasjon med fare for liv og helse umiddelbart kunne få transportstøtte av Sea King-redningshelikoptrene. Det er ett av beredskapstiltakene som justisminister Grete Faremo presenterte i Stortinget i dag.

Politiet over hele landet vil i en akuttsituasjon med fare for liv og helse umiddelbart kunne få transportstøtte av Sea King-redningshelikoptrene. Det er ett av beredskapstiltakene som justisminister Grete Faremo presenterte i Stortinget i dag, skriver Regjeringen.

Som en del av arbeidet med å bedre beredskapen i kjølvannet av 22. juli har Justisdepartementet klargjort retningslinjene for bruk av redningshelikoptrene.

330 skv
Helikoptrene har redningstjeneste som sin primæroppgave og luftambulanseoppgaver som sin sekundæroppgave. Imidlertid er det ikke bare disse oppgavene som bidrar til å sikre liv og helse. En rekke politioperasjoner er også viktige i denne sammenheng.

– Redningshelikoptrene står i svært høy beredskap ved fem avdelinger, fra Rygge i sør til Banak i nord, og ved et detasjement i Florø. Dette innebærer en betydelig forbedring av politiets transportberedskap over hele landet i tidskritiske situasjoner og vil kunne redusere responstiden, sier justisminister Grete Faremo.

Justisministeren presenterte også en rekke andre konkrete beredskapstiltak i dag.

Felles nødnummer
Justisdepartementet vil følge opp regjeringens beslutning om å gjennomføre et prøveprosjekt med felles nødnummer og felles nødsentraler for brannvesen, politi og helsetjeneste så raskt som mulig. Politiet har iverksatt tiltak for å øke den tekniske kapasiteten på nødnummer 112. Dessuten er Kripos gitt i oppdrag å etablere testrutiner for nasjonal varsling i politiet ved bruk av riksalarm.

Nødnett
– Vi er også i gang med utbyggingen av nytt nødnett over hele landet – en av de største satsingene på samfunnssikkerhet noen gang. Jeg vil påse at utbygging skjer i takt med Stortingets bevilgninger, sier Faremo. 

Les hele pressemeldingen her