Hopp til hovedinnhold


Ønsker bedre legevakter i Norge

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin i Bergen foreslår i en ny handlinsplan å redusere antall legevaktssentraler fra 200 til mellom 60 og 80, og å skjerpe kompetansekravene for dem som skal jobbe i legevakt.

handlingsplanunifobNasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin i Bergen foreslår i en ny handlinsplan å redusere antall legevaktdistrikt fra 200 til mellom 60 og 80, og å skjerpe kompetansekravene for dem som skal jobbe i legevakt.

Her kan hele Forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt lastes ned (75 sider)

Les om saken på Helsedirektoratets nettsider

Les også Aftenposten: Vil legge ned legevakter

AB24: Frykter kutt av antall legevaktdistrikt


- Ny organisering og faglig løft
– Legevakttjenesten trenger ny organisering og et faglig løft. Begge deler er svært nødvendig. Vi håper at våre forslag vil være starten på et raskt og omfattende arbeid for økt kvalitet i denne viktige delen av helsetjenesten, sier  Steinar Hunskår, professor og forskningsleder ved Universitetet i Bergen/Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

Handlingsplanen konkluderer i kapitlene om utfordringer og problemområder i legevakten i dag at kvaliteten på tilbudet pasientene får varierer veldig, og at det til tider rett og slett er for dårlig.

I bakleksa
Konklusjonen er at legevakttjenesten i dag er en nødetat som har havnet i bakleksa. Legevakttjenestene har ikke utviklet seg i takt med med den medisinske og organisatoriske utviklingen vi har sett i resten av helsetjenesten de siste ti åra.

  • Derfor foreslår de at minimumskrav til faglig kvalitet og tilbud skal forankres i lovverket gjennom en egen forskrift.
  • Det etableres et enkelt legevaktsnummer som er felles for hele Norge.
  • Det etableres legevaktdistrikt over kommunegrensene med minst 30.000-100.000 innbyggere i hvert distrikt.
  • Alle legevaktsentralene skal ha faste leger med spesialkompetanse og annet spesialutdannet personell.
  • Sentralene skal være utstyrt etter en faglig felles norm.

Årlig har legevaktene to millioner pasientkonsultasjoner over hele landet, og rapporten legger også vekt på at minst 200.000 - 300.000 av dem som oppsøker legevakt strengt tatt ikke har noe der å gjøre. De burde kontaktet fastlegen i stedet.

Bakvaktordninger lokalt
- Den største utfordringen blir avstandene i store deler av landet. Når vi styrker legevaktsentralene, må det likevel finnes et godt tilbud helt lokalt for situasjoner hvor liv står på spill. Da foreslår vi at legene må ha en bakvaktordning hvor de kan tilkalles, sier Hunskår til Aftenposten.