Hopp til hovedinnhold
Covid-19-pandemien setter norsk helsevesen på prøve.
Covid-19-pandemien setter norsk helsevesen på prøve. Ambulansetjenesten sitt smittevernutstyr for dråpesmitte. Foto: Truls Melbye, Han jobber ved St. Olavs hospital


Hemmeligstemplet: Vil ikke si hvor mye smittevernutstyr Norge har

Helsemyndighetene har fått en oversikt over hvor mye smittevernutstyr vi har tilgjengelig, men den er hemmelig.

De mener tallene vil skape frykt, usikkerhet og svekke Norges posisjon i det internasjonale markedet dersom de blir offentlige, ifølge NRK.

For å begrense smitten av koronaviruset har Norge et stort behov for smittevernutstyr (PPE). Det er viktig for at det norske helsevesenet skal kunne fungere og for å hindre smitte i sykehusene.

NRK har forsøkt å få svar på hvor mye smittevernutstyr som er tilgjengelig i Norge, men har fått avslag fra Helsedirektoratet.

I begrunnelsen fra direktøren om hvorfor offentligheten ikke får innsyn i disse tallene står det:

«Hdir vurderer at innsyn i tallene kan skape et feil fokus, og som igjen blir en driver som skaper usikkerhet og frykt i samfunnet. Kombinert med usikkerheten knyttet til nye forsyninger av PPE til Norge kan dette skape gjensidig negativt forsterkende effekter.».

Brevet er signert av divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Johan Torgersen.

Avhengig av import

Helsedirektoratet skriver at Norge er helt avhengig av import av smittevernutstyr (PPE) fra utlandet og at det ikke vil være tilstrekkelig med lagrene fra næringslivet.

Helsedirektoratet skriver at de eneste lagrene i landet ligger hos de regionale helseforetakene (RHF).

«Norge befinner seg nå i en situasjon hvor lagrene av PPE i RHF-ene i hovedsak er de eneste lagrene av PPE i Norge.»

Internasjonalt kappløp

Helsedirektoratet skriver at flere land nå forsøker å skjerme egenproduksjonen sin og beholder smittevernutstyr til eget forbruk.

«Proteksjonistiske tiltak verden over, sammen med det eksplosive behovet for PPE har gjort det vanskelig å få nye forsyninger av PPE til Norge. Land som produserer PPE beholder varene sine innenlands til eget forbruk.»

Myndighetene frykter en offentliggjøring av tallene vil føre til at markedet kan utnytte situasjonen og presse opp prisene:

«Tomme lager skrur opp prisen, mens beholdning av PPE gjør at Norge kan prioriteres ned for umiddelbare nye forsyninger. Norge blir mer sårbar når leveransen av nye forsyninger er uforutsigbar, og dersom lovede leveranser plutselig uteblir.»

Ikke bare er etterspørselen av PPE høy, også importen av smittevernutstyr har vist seg å være svært utfordrende.

«Det er stengte grenser og land beslaglegger PPE som kommer innenfor grensene, selv om varene er på vei til et annet land. De eneste PPE-forsyningene som er sikre til Norge er de som flys direkte til Norge og som losses på Gardermoen eller annen norsk flyplass.»