Hopp til hovedinnhold
kirurgi hansker
Illustrasjonfoto: Thinkstock


Sykehusinnkjøp jakter utstyr: Rød beredskap

Sykehusinnkjøp, helseforetaket som kjøper inn legemidler og smittevernutstyr til sykehus og kommuner, ble fra mandag 16. mars satt i «rød beredskap», aller høyeste nivå.

Mangel på smittevernutstyr og legemidler er blant de største beredskapsutfordringene for å takle korona-pandemien, skriver Dagbladet.

Sykehusinnkjøp HF, helseforetaket som har ansvaret for å kjøpe inn legemidler og utstyr på vegne av sykehusene, er fra i dag satt i såkalt «rød beredskap».

Det er den høyeste form for kriseberedskap i helseforetaksystemet.

Flere sykehus har meldt at de nå er i «gul beredskap», men foreløpig har ingen meldt om «rød beredskap». Men i Sykehusinnkjøp HF er situasjonen nå akutt, forteller kommunikasjonsrådgiver Aslak Ballari:

– Vår organisasjon er fra mandag 16. mars i rød beredskap. Det betyr at dagens organisering av Sykehusinnkjøp HF endres fram til krisesituasjonen er over. Dette innebærer etablering av kriseledelse, og omlegging av ordinær drift for å sørge for nasjonal koordinering av også andre områder som berøres.

Har også kommuneansvar

Sykehusinnkjøp HF har i forbindelse med pandemien fått utvidet sitt ansvar til også å kjøpe inn nødvendig utstyr til kommunene.

Anbudsreglene etter Lov om offentlige anskaffelser kan bli satt til side i en krisesituasjon som nå. 

– Vi jobber nå med større partier smittevernutstyr på vei inn til landet, som så skal fordeles av de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet, sier Ballari.

– Hvordan takler Sykehusinnkjøp situasjonen fra dag til dag nå?

– Våre medarbeidere jobber for fullt med den ekstraordinære situasjonen som har oppstått. Vi har etablert egne innsatsgrupper innenfor smittevern og legemidler som jobber kontinuerlig med å anskaffe på vegne av nasjonen Norge, sier Ballari.