Hopp til hovedinnhold


– Vil ha ti politidistrikt

Politidirektør Odd Reidar Humlegård avviser at Politidirektoratet har anbefalt at norsk politi skal organiseres i ni distrikter. Han fastholder at POD fortsatt ønsker inntil ti politidistrikt i Norge, ifølge NRK Møre og Romsdal.
Det var nettstedet Politiforum som onsdag morgen presenterte «nyheten» om at POD går inn for ni politidistrikt i Norge. Nå karakteriserer Humlegård oppslaget, som NRK og flere andre brakte videre, som en misforståelse.
– Politidirektoratet har anbefalt Justisdepartementet å etablere inntil ti politidistrikter. Det har vært kjent over lengre tid at dette er vår anbefaling, og dette er ikke endret. Vi har ikke på noe tidspunkt vært mer konkrete enn det, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.
Dette er distriktsinndelingene slik de blir presentert i Politiforum onsdag formiddag. Onsdag ettermiddag presiserte POD at de fremdeles instiller på ti distrikter.

  • Nord-Norge. Her inngår dagens distrikter Troms, Vestfinnmark og Østfinnmark.
  • Nordland. Her inngår Helgeland, Salten og Midtre Hålogaland.
  • Midt-Norge. Her inngår Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Sunnmøre og Nordmøre og Romsdal.
  • Vest. Her inngår Hordaland og Sogn og Fjordane
  • Sørvest. Her inngår Haugaland og Sunnhordland, Rogaland og Agder.
  • Sør-Øst. Her inngår Nordre Buskerud, Søndre Buskerud, Vestfold og Telemark.
  • Innland. Her inngår Hedmark, Gudbrandsdal og Vestoppland.
  • Østland. Her inngår Romerike, Follo og Østfold.
  • Stor-Oslo. Her inngår Oslo og Asker og Bærum.

Les mer om saken hos NRK