Hopp til hovedinnhold


Vil ha kjernejournal fra 2013

Helsedirektoratets rapport om nasjonal kjernejournal er klar.

Helsedirektoratets rapport om nasjonal kjernejournal er klar, skriver Computerworld.

Mer om saken: Forslag til nasjonal kjernejournal

Høsten 2010 gjennomførte Helsedirektoratet et forprosjekt for nasjonal kjernejournal, og rapporten fra forprosjektet er nå offentliggjort.

En kjernejournal skal utvikles på en særnorsk måte, og det betyr at første versjon ikke er klar klar til pilotering og geografisk begrenset innføring før i 2013.

En kjernejournal er et begrep for en elektronisk pasientjournal som inneholder grunnelggenede opplysninger om borgerne, som skal være tilgjengelig for helsepersonell på tvers av foretaksgrenser og forvaltningsnivå, samt for pasienten selv.

Tanken er at helsepersonells tilgang til data som medisinbruk og et enkelt sykdomsbilde skal redusere risiko i behandlingen.

Noen av hovedpunktene

  • Innholdet i kjernejournalen vil i første versjon være oversikt over legemidler pasienten har fått utlevert fra apotek, kritisk informasjon om pasienten og pasientens kontakter med spesialisthelsetjenesten.
  • Brukerne av kjernejournal i første versjon vil være aktørene i den akuttmedisinske kjeden, samt fastleger. Brukerne skal selv kunne gjøre oppslag i kjernejournalen. På lengre sikt foreslår Helsedirektoratet at helsepersonell "med tjenestelig behov" også skal få tilgang.
  • Helsedirektoratet foreslår samtykkebasert oppslag i kjernejournalen, og at alle skal kunne reservere seg mot at deres helseopplysninger deles i en kjernejournal. Det foreslås også å etablere et system for loggføring av hvem som har sett journalen.
  • Kjernejournalprosjektet skal videreføres i Helsedirektoratet, i avdelingen for eHelse og it.

Les mer om saken i Comuterworld