Hopp til hovedinnhold


- Vi måtte velge mellom mann med hjerteinfarkt eller alvorlig sykt barn

Luftambulansen i Trondheim må avvise ti prosent av oppdragene. At 10 prosent av oppdragene blir avvist er mye, og det er mer enn det som er vanlig på landsbasis, sier fagdirektør i Helse Midt-Norge, Nils Hermann Eriksson.

Luftambulansen i Trondheim må avvise ti prosent av oppdragene. At 10 prosent av oppdragene blir avvist er mye, og det er mer enn det som er vanlig på landsbasis, sier fagdirektør i Helse Midt-Norge, Nils Hermann Eriksson til Adressa.

Og noen ganger blir det samtidighetskonflikt og harde prioriteringer, for eksempel mellom hjerteinfarkt eller barn:

- Hva skal man velge i en slik situasjon? Vi endte med å dra ut på oppdraget med barnet. Hjerteinfarktpasienten måtte dermed vente på ambulanse. Kanskje hadde han tjent på å komme inn raskere til sykehuset for behandling, men det er det selvfølgelig vanskelig å si noe sikkert om, sier seksjonsoverlege for Luftambulansen i Trondheim, Oddvar Uleberg til adressa.no.

Nå nærmer snart påsken seg, en såkalt høyaktivitetsperiode.

Så går det mot to helikoptre på Rosten i framtiden?

Eriksson opplyser at planen som ligger til grunn for de prehospitale tjenestene skal revideres i løpet av året. Både bilambulanser og helikopter inngår her.

Les mer om saken på adressa.no