Hopp til hovedinnhold


Mange venter for lenge på hoftebruddsoperasjon

En ny studie fra JAMA viser bedre overlevelse for hoftebruddpasienter ved operasjon innen 24 timer. Men i Norge må mange vente lenger, skriver Dagens medisin.

Tidligere: Hoftebrudd = blålys?
En ny kanadisk studie av hoftebruddpasienter viser at de som venter lenge på operasjon har høyere dødelighet og mer komplikasjoner etter operasjonen.
Mer: Erfaringer fra fast-track hoftebrudd ved St. Olavs Hospital 
Millioner å spare på samarbeid med geriatrisk avdeling
Les også: Tusenvis dør etter hoftebrudd
For de som ventet mer enn 24 timer var dødeligheten 6,5 prosent etter 30 dager, for de som ble operert raskt var dødeligheten 5,8 prosent.
54% innen 24 timer
Tall fra Nasjonalt Hoftebruddregister viser at mange pasienter i Norge må vente lenger enn 24 timer på operasjon.
– I 2016 ble 54 prosent av pasientene operert innen 24 timer. 85 prosent var operert innen 48 timer, sier Jan-Erik Gjertsen, leder for Hoftebruddregisteret og overlege ved Haukeland universitetssjukehus.
Kunnskapssenteret anbefalte i 2014 at hoftebrudd bør opereres innen 24 timer, og senest innen 48 timer.
– Må få følger
Ortoped Lars Gunnar Johnsen er forløpsansvarlig for hoftebrudd ved St. Olavs Hospital. Han mener studien i JAMA må få følger.
– Grensen burde vært på 24 timer. Denne studien viser at det ikke er lurt å vente med disse pasientene, sier Johnsen.
Resultater fra Hoftebruddregisteret viser at det er store forskjeller mellom sykehusene når det gjelder ventetid, og at de største sykehusene ligger generelt dårligst an.
Les mer om saken hos Dagens Medisin