Hopp til hovedinnhold


Utvidelse av AMK Nord-Trøndelag

Natt til mandag flyttet og utvidet Helse Nord-Trøndelag sin Akuttmedisinske kommandosentral (AMK Nord-Trøndelag). Parallelt med innføringen av nasjonalt nødnett er sentralen i Namsos forbedret når det gjelder kapasitet og robusthet, melder Helse Nord-Trøndelag.
Sikkeherheten knyttet til strømforsyning, datakommunikasjon og telefoni er forbedret i den nye AMK-sentralen.
Selve utvidelsen og flyttingen er planlagt siden oktober 2013. Bygningsarbeider startet opp i april 2014, og selve flyttingen internt i Sykehuset Namsos ble fullført natt til mandag 2. mars.
AMK Nord-Trøndelag er med flyttingen bedre rustet til å håndtere større hendelser, både i form av flere operative plasser for fagpersonell, og i tillegg er sikkerheten knyttet til strømforsyning, datakommunikasjon og telefoni forbedret.
Totalt har prosjektet ei budsjettramme på 4,2 millioner kroner.
AMK Nord-Trøndelag har siden 2004 vært felles akuttmedisinsk kommansentral for innbyggerne i Nord-Trøndelag. Totalt har sentralen 40 ansatte. Sykepleiertudannete operatører, ambulansekoordinatorer og ledelse. Sentralen drifter i tillegg felles legevaktsentral for Namdalen.
Gjennom utvidelsen og flyttingen av AMK-sentralen internt i Sykehuset Namsos, blir nå det frigitte arealet overtatt av akuttmottaket - som vil utvide sin kapasitet når det gjelder akuttrom.
Les hele pressemeldingen hos Helse Nord-Trøndelag