Hopp til hovedinnhold


Utdanningsambulanse sikrer bedre kompetanse

DANMARK: Region Nordjylland og Falck Region Nord har i samarbeid bygget en spesialambulanse som fremover skal anvendes til utdanning og kompetanseutvikling av prehospitalt personell

Under en ambulanseutrykning skal personell kunne håndtere avansert pasientbehandling, og utdanningssambulansen er innredet med avansert treningsutstyr, skriver Region Nordjylland i en nyhetsmelding.

Under en ambulanseutrykning skal personell kunne håndtere avansert pasientbehandling, og utdanningssambulansen er innredet med avansert treningsutstyr.

– Utdanningsambulansen er et godt verktøy til å utdanne nytt personell. Vi kan nå trene personellet i å behandle pasienter under transport, i et realistisk miljø, med de begrensninger som er i en ambulanse, sier Poul Anders Hansen, prehospital leder, Region Nordjylland.

Styrke samarbeid

– Ambulansen vil uten tvil styrke samarbeidet mellom de faggrupper som arbeider utenfor sykehus og styrke overleveringen fra ambulansetjenesten til akuttmottakene på sykehusene, sier Kjeld Brogaard, ambulansesjef, Falck Region Nord.

”Pasienten” i ambulansen er en svært avansert treningsdukke, som via en tilknyttet computer kan simulere forskjellige livstruende tilstander. Formålet er at personalet kan øve de behandlingsmuligheter som brukes i forbindelse med transport i ambulanse. Det betyr også at de får innøvd det å kunne reagere på de problemer som plutselig kan oppstå under transport.

Ambulansen er ellers vanlig utstyrt, og det er dessuten montert elektronisk pasientjournal og videoutstyr, så kommunikasjon og dokumentasjon kan foregå på samme måte som i virkeligheten. Da får personellet også øvd på den kommunikasjon som foregår mellom ambulanser og et sykehus.

Tredje på landsplan

Den nye utdanningsambulansen skal supplere de eksisterende tiltak som Region Nordjylland og Falck har iverksatt med det formål å fokusere på kompetanseutvikling, kvalitetssikring og pasientsikkerhet, så leger, sykepleiere og ambulansepersonell blir trent i å samarbeide i vanskelige situasjoner utenfor sykehus.

Et team bestående av leger fra Region Nordjylland og instruktører fra Falck er utdannet til å betjene dukken og styre de scenarier som de enkelte faggrupper skal gjennomgå.

Den nordjyske utdanningsambulansen er den tredje som settes inn på landsplan. Det er innsatt lignende kjøretøyer i Region Midt og Region Sjælland.