Hopp til hovedinnhold


Urovekkende tilstander

Ansatte ved ambulansetjenesten på Ørnes er redd for å varsle om kritikkverdige forhold av frykt for represalier fra ledelsen. Dette er ett av flere forhold i ambulansetjenesten som Arbeidstilsynet har avdekket.

Ansatte ved ambulansetjenesten på Ørnes er redd for å varsle om kritikkverdige forhold av frykt for represalier fra ledelsen. Dette er ett av flere forhold i ambulansetjenesten som Arbeidstilsynet har avdekket, skriver Avisa Nordland.

Nordlandssykehuset HF har fått hele elleve varsler om pålegg etter tilsyn ved ambulansestasjonene på Stokmarknes og Ørnes. Tilsynet ble gjennomført etter at ambulanseansatte fra flere hold har varslet om at noe var galt.

Etter at helseforetaket Nordlandssykehuset overtok all ambulansedrift i 2006, har det vært stadig uro blant ambulanseansatte. Det ble samtidig innført fysiske krav til ambulansesjåfører, og tre ambulansesjåfører er nå oppsagt fordi de ikke innfrir kravene til den fysiske testen. Disse tre saksøker nå Nordlandssykehuset.

Vi har forståelse for at det stilles fysiske krav til ambulansepersonell, på samme måte som det stilles fysiske krav til politistudenter og ansatte i brannvesenet. Ambulansepersonell har – sammen med politi og brannvesen – ansvar for redningsarbeid i akutte nødssituasjoner. Da kan det stå om liv eller død, og innsatsen fra ambulansepersonell kan bli avgjørende. Ambulansepersonell må derfor ha de nødvendig fysiske forutsetningene for å takle ulike nøds- og ulykkessituasjoner. Blant annet må de ha kondisjon og styrke til å bære en båre med en pasient som kanskje veier 100 kilo ned flere trapper; om det skulle bli nødvendig.

Jevnlig oppdatering av medisinsk kunnskap og nødprosedyrer er obligatorisk for ambulansepersonell. Det er derfor rimelig at Nordlandssykehuset også kan stille krav til fysikk og kondisjon, også etter noen års ansettelse. Nordlandssykehuset skal også ha ros for å ha lagt forholdene til rette for trening i arbeidstiden, og at ambulansepersonell har fått flere muligheter til å trene seg opp slik at de klarer de fysiske minstekravene, som ikke er spesielt strenge.

Vi skal ikke ta stilling til om oppsigelsen av ambulansesjåførene er saklig eller ikke. Det får retten avgjøre. Men det kan være grunn til å peke på at nye lover som vedtas ikke kan ha tilbakevirkende kraft. Det kan derfor være urimelig å forlange at ambulansesjåfører ansatt før reglene ble innført i 2006, nå skal klare de fysiske kravene. Omplassering kan være løsningen.

Resultatet av Arbeidstilsynets kontroller er foruroligende, og særdeles lite flatterende for Nordlandssykehuset. At ansatte ikke tør si fra om kritikkverdige forhold, er absolutt uakseptabelt. Elleve pålegg til en institusjon som er avhengig av publikums tillit, er urovekkende. Det må øyeblikkelig ryddes opp i forholdene.

Les hele lederen i Avisa Nordland