Hopp til hovedinnhold
Thomas Hansen jobber i disse dager med å bygge det nye bachelorstudiet i paramedisin på Universitetet i Tromsø. Her på Ambulanseforum i 2016. Foto: Fredrik Naumann/Felix Features


Universitetet i Tromsø oppretter bachelor-studie i paramedisin fra høsten 2018

– Det blir et litt annet navn enn studiene i Oslo og Bodø, men hovedsakelig samme innhold, forteller Thomas Hansen, ambulansearbeider ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

Les også: Paramedic-utdanninger i Norge

Thomas Hansen har vært engasjert i en halv stilling ved Universitetet i Tromsø (UiT) siden februar som sekretær for arbeidsgruppa som skriver studie- og emneplaner, og han har også bidratt i den nasjonale gruppa som samordner disse studiene i Norge.

Les også pressemelding fra UiT: Opprettar nye studiar i paramedisin, reiselivsleiing og landskapsarkitektur

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har gitt UiT tilbakemelding om at de har behov for at det opprettes et slikt tilbud i Tromsø. Studiet i Tromsø vil bli organisert under Institutt for klinisk medisin, og blir dermed tilhørende samme miljø som medisinstudiet.

Hvorfor et annet navn enn bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic?
– Navnet på studiet er og har vært omdiskutert. Den nasjonale gruppa har valgt å overlate spørsmålet til Helsedirektoratet. Ved UiT har vi ønsket og gi studiet en norsk tittel og et bredere innhold, forteller Thomas Hansen.

Blir det et heltids- eller et samlingsbasert studie?
– 
Det blir et fulltidsstudium over tre år i Tromsø.

Hvor mange studieplasser blir det?
– 
Studiet vil ta opp 25 studenter hvert år.

Hvorfor blir studiet lagt under Institutt for klinisk medisin?
– Engasjementet til etableringen av studiet er forankret hos dette instituttet. Ambulansefaget har utviklet seg betydelig mot det medisinske faget når det gjelder diagnostikk og intervensjon, og vi anser det som viktig at dette gjenspeiles i utdanningen. Det er et interessant valg, og vil kanskje få betydning for innhold, funksjon og rolle i ambulansejobben i framtiden.

Han legger til at UiT også vil ha spesifikke emner inne rus og psykiatri, samt primærhelsetjeneste og legevaktsmedisin. Det har ikke HiOA eller Nord universitet per i dag.

Hva betyr disse tre bachelorene for den nasjonale paramedic-utdanningen på 60 studiepoeng?
– 
Det har jeg ikke full oversikt over, men nasjonalt og her ved UiT opplever jeg at det er et ønske om å legge til rette for at den nasjonale paramedic-utdanningen kan integreres i en bachelor, slik at de som har eller tar denne utdanningen får uttelling for det om de tar en bachelor.

Nå blir det altså tre utdanningssteder i Norge som tilbyr bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic eller altså paramedisin i Norge:

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) startet Norges første bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic - i 2014 på Fakultet for helsefag. Dette er et fulltidsstudium. Første kull gikk ut denne sommeren.

Les også: Toppscore på studiebarometeret for bachelor paramedic

Studiet ved HiOA har vært blant de mest populære på høgskolen, med mange søkere per plass hvert år. I 2014 var det nesten 600 søkere på 40 studieplasser.

I 2015 var det nesten 500 søkere på 60 studieplasser. Og i fjor var det 8,5 søker per studieplass, og dermed er det blant de mest populære studiene i Norge.

Nord universitet startet opp sin bachelor i prehospitalt arbeid i Bodø denne høsten. Studiet er nett- og samlingsbasert deltidsstudium på Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

De hadde 260 søkere på 33 studieplasser.

Tidligere: Nord universitet starter bachelor paramedic-utdanning, men utsetter oppstart i Namsos

Hansen forteller at det er et uttalt mål om at utdanningene skal harmoniseres de neste årene, slik at de ikke spriker nevneverdig.

Studiet skal være fleksibelt nok til at utdanningsinstitusjonene kan spille på sine styrker og skape særegenhet, samtidig som det skal være tilstrekkelig likt til å gi et enhetlig og gjenkjennbart produkt nasjonalt.

Det har ikke vært noe paramedic-studie i nord siden Universitetet i Tromsø hadde et kull gjennom en nasjonal paramedic-utdanning med 60 studiepoeng ved Universitetet i Tromsø fra 2007.

Dette er en gledelig nyhet for de som ønsker mer formell kompetanse inn i ambulansetjenesten.