Hopp til hovedinnhold


Tre land koblet sammen sine nasjonale nødnett for første gang

Norge, Sverige og Finland i nødnettsamarbeid, skriver Computerworld.

Øvelsen Barents Rescue fikk en interessant vinkling da det norske Nødnett, svenske Rakel og finske Virve koblet seg sammen. Denne typen samarbeid kan bli avgjørende ved naturkatastrofer, ekstremvær, kriminalitet, ulykker og andre nødsituasjoner.

FINOSE

I 2016 ble Norge og Sverige de to første landene i verden til å sammenkoble sine nasjonale nødnett, henholdsvis Nødnett og Rakel. I senere tid har også Finland/Sverige og Finland/Norge etablert tilsvarende bilaterale løsninger. Dette har gitt nød- og beredskapsaktører effektiv og sikker kommunikasjon i grenseområdene og på tvers av landegrensene.
Treveissammenkoblingen, som ble lansert denne uken, gir smidigere kommunikasjon i arbeidet med regionale utfordringer, og gjør det enda enklere å hjelpe hverandre med å forebygge kriminalitet og håndtere hendelser.

Smidig kommunikasjon – økt trygghet

FINOSE-koblingen sikrer at aktører med samfunnskritiske oppdrag kan kommunisere med sine egne radioterminaler i spesialetablerte talegrupper på tvers av landegrensene. Dette gjelder på både strategisk og operasjonelt nivå.
Les mer om saken hos Computerworld