Hopp til hovedinnhold
Team Stjørdal i aksjon. Foto: Ole Martin Wold


To lag til nasjonalt mesterskap etter ambulansemesterskapet i Trøndelag

Fire lag, seks kasuistikker og noen timer på å gjennomføre. Onsdag braket det løs i Stjørdal. 

Tre lag fra Helse Nord-Trøndelag og et lag fra St. Olavs Hospital stilte til konkurranse onsdag 25. april på Stjørdal.

Team Levanger i aksjon. Karstein Hollås til venstre. Foto: Ole Martin Wold


– Dette er historisk. Det er det første ambulansemesterskapet i Helse Midt-Norge, sa Karstein Hollås, som har ledet forberedelsene og gjennomføringen av konkurransen i Midt-Norge.

– Dette bygger læringsmiljø. Det bygger dere. Det gjør dere tryggere i arbeidshverdagen, og det gagner pasienten, sa han til deltakerne.

De seks postene besto av både medisinske kasuistikker og traumekasuistikker. Den obligatoriske posten med AHLR var også på plass. I tillegg var det en psykiatripost, en kjøregårdsøvelse og en post som fokuserte på ledelse og lagarbeid.

Team Indre Namdal. Foto: Ole Martin Wold

Team Indre Namdal besto av tre ambulansearbeidere fra ulike stasjoner.

Marcus Aagård fra Namskogan stasjon, Jøran Dahl fra Grong stasjon og andreårslærling Amalie Kjærstad fra Steinkjer stasjon.

På grunn av store avstander hadde de fått mulighet til å treffes én gang i forkant av konkurransen. Da gikk de gjennom ulike scenarioer, tiltakskort og prosedyrer.

De ble med fordi en stasjonsleder oppfordret dem sterkt til å stille. Amalie hoppet inn for en annen lærling på to-tre ukers varsel. Sporty!

Team Levanger. Foto: Ole Martin Wold

Team Levanger besto av May Hilde Settenø, Andreas Oldren og Pål Erik Ulven, med Ståle Tronhus (til høyre) som reserve og «coach». I forkant av konkurransen hadde de øvd tre-fire ganger.

– Vi har øvd bredt, både på traume, medisinsk og HLR, og fått vekk noen oppstartsnykker, erklærte laget før konkurransestart.

Team Meråker/Stjørdal. Foto: Ole Martin Wold

Team Meråker/Stjørdal stilte Thale Bråten,  Malene Solum Hansen og Emil Alfnes. De hadde også med Håkon Winge (til venstre) som reserve.

Team Trondheim. Foto: Ole Martin Wold

Som det eneste laget sørfra i Trøndelag stilte Team Trondheim. 

Lagmedlemmene besto av Raymond Jenssen (til venstre), erfaren ambulansearbeider som har jobbet siden 1999 og jobber på St. Olavs hospital, førsteårslærling Malene Nordli fra Ranheim stasjon og Ola Nordeng Dyste som tok fagprøven i høst og jobber både på St. Olavs hospital og Ranheim stasjon.

De hadde øvd fire-fem ganger i forkant av konkurransen.

– Dette var artig, interessant og lærerikt! strålte Malene i etterkant av konkurransen.

Det morsomme er at ingen av lagmedlemmene kommer fra Trøndelag. Ola er fra Toten, Raymond fra Mosjøen og Malene fra Froland.

Essensielt i konkurransesammenheng.


Dommerne var som vanlig hemmelighetsfulle etter gjennomføringen, men uttalte at det var jevne lag i konkurransen.

EMS Norway bak med Karstein Hollås i midten. To av vinnerne fra Team Trondheim til venstre foran, og vinnerne fra Team Stjørdal til høyre. Foto: Live Oftedahl

Som det eneste laget fra St. Olavs hospital fikk laget fra Trondheim automatisk en førsteplass, men ut fra innsatsen så det ut til at laget fikk en velfortjent plass i den nasjonale konkurransen som vil foregå på Ullensaker i begynnelsen av september.

Fra Helse Nord-Trøndelag var det Meråker/Stjørdal som trakk det lengste strået denne gangen.

Karstein Hollås benyttet anledningen under prisutdelingen til å takke begge helseforetakene og sponsorene som gjorde det mulig å gjennomføre konkurransen.

En spesiell hilsen ble sendt til Morten Dragsnes, i FAMN (fellesfunksjonen Ambulansetjenesten Midt-Norge) som sto som garantist.

Vi gratulerer med vel gjennomført konkurranse!