Hopp til hovedinnhold
Ambulansepersonell i Götalandsregionen kan vente noe bedre konkurransedyktige betingelser enn resten av Sveige. Illustrasjonsfoto: Jørn Finsrud.
Ambulansepersonell i Götalandsregionen kan vente noe bedre konkurransedyktige betingelser enn resten av Sveige. Illustrasjonsfoto: Jørn Finsrud.


Tjener langt mindre enn norske kolleger

I Götalandsregionen i Sverige er det satt av 700 millioner kroner for mer konkurransedyktige betingelser i helsesektoren. Ambulansepersonell ligger med det så vidt over landsgjennomsnittet som er langt lavere enn i Norge.

I Götalandsregionen i Sverige jobbes det for konkurransedyktig lønn i helsevesenet. Tallene viser at ambulansepersonell i regionen ligger noe over landsgjennomsnittet som er 32.142 svenske kroner i månedslønn. De ligger 227 kroner høyere enn dette i Götalandsregionen. Til sammenligning er en gjennomsnittlig månedslønn for ambulansepersonell i Norge 53.280 kroner, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

I følge en artikkel fra oktober 2023 på Nettavisen er det også forskjeller på arbeidstid i Sverige og i Norge. Mens gjennomsnittlig arbeidstid i Norge er 35,5 timer er det 38,9 timer i Sverige. Gjennomsnittslønnen i Norge var 53.150 kroner, mens den i Sverige var 38.300 (norske) kroner.

Med en gjennomsnittslønn i Sverige på 38.300 kroner (37.775 i svenske kroner) ligger da altså ambulansepersonell, eller ambulanssjukvårdare som det heter der, godt under. Månedslønnen er 32.142 svenske kroner. VGR Fokus som er en nyhetsside for Västra Götalandsregionen, skriver at gjennomsnittslønnen her økt innen helsetjenester i regionen. De skriver at 18 av 20 yrkesgrupper har nådd målet om å komme seg over eller nærme seg landsgjennomsnittet. Totalt har regionen fått 700 millioner svenske kroner fordelt på tre år for denne lønnssatsningen. Målet er å oppnå konkurransedyktige lønnsbetingelser. I 2022 ble det investert i blant annet jordmor- og sykepleiegrupper, i 2023 har blant annet medisinske grupper blitt prioritert.