Hopp til hovedinnhold
Nå har Helse- og omsorgsdepartementet lyttet til de fagorganiserte, og har sendt forslag til overgangsordning til høring. Illustrasjonsfoto: Jørn Finsrud.
Nå har Helse- og omsorgsdepartementet lyttet til de fagorganiserte, og har sendt forslag til overgangsordning til høring. Illustrasjonsfoto: Jørn Finsrud.


Du kan gå opp i lønn med overgangsordningen

Mange av om lag de 1100 som kan bli godkjent i en overgangsordning som paramedisinere, kan vente lønnsøkning. For enkelte kan det være et unntak.

I høringsnotatet kommer det fram at at det også kan ventes lønnsøkning for de som kvalifiserer til overgangsordningen. De regionale helseforetakene har gjennomført en kartlegging som viser at vel 1100 ansatte oppfyller de foreslåtte vilkårene.Det gjelder da i forskriften om autorisasjon som sykepleier og/eller ambulansearbeider og videreutdanning innen paramedisin eller en mastergrad i prehospitale tjenester. Det skrives i høringsnotatet at på grunn av forskjellig praksis i registrering av kompetanse, foreligger det imidlertid ingen nøyaktige tall på hvor mange som også vil oppfylle de foreslåtte vilkårene om yrkeserfaring.

Lønnsøkning

Når nye grupper helsepersonell får mulighet til å søke om autorisasjon som paramedisiner vil dette kunne påvirke lønnskostnadene til helseforetakene. En autorisasjon som paramedisiner åpner for at ansatte flyttes til lønnsgruppe 4 fra en lavere lønnsgruppe. Økte lønnskostnader er estimert til 30.000 kroner per ansatt som får autorisasjon som paramedisiner.

Men ikke alle kan vente økt lønn som følge av overgangsordningen. Ved enkelte helseforetak vil imidlertid de aktuelle søkerne allerede være innplassert i lønnsgruppe 4. Dette skyldes at de uavhengig av autorisasjon utfører arbeidsoppgaver tilsvarende en paramedisiner.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.