Hopp til hovedinnhold


– Tillatt og svært ønskelig (å melde fra om man ikke er uthvilt nok til å kjøre trygt)

Finnmarkssykehusets praktisering av arbeidstid og hviletid er lovstridig, ifølge verneombud Gro-Anita Olsen Sætrum. Hun får støtte av enhetsdirektør ved Helgelandssykehuset

Pål Madsen, enhetsdirektør for prehospitale tjenester ved Helge- landssykehuset, viser til at de fleste retningslinjer for hviletid er lovbestemt, og at det er sjåførens eget ansvar å påse at man er i stand til å kjøre trygt.

– Det er primært ambulansepersonellet selv som må melde ifra om at de har kjørt lenge, er slitne og må hvile. AMK-sentralen som disponerer bilene skal fordele oppgavene best mulig, slik at man hindrer overbelastning på den enkelte enhet, sier han til Altaposten.

Om en ansatt føler at de er for slitne til å gjøre en forsvarlig utrykning, melder de inn til AMK- sentralen og innsatsleder at de nå går av.

– Det er ikke bare tillatt, men svært ønskelig at man gjør det. Utrykningskjøring er befestet med en risiko, som vi vet.

Han fortsetter:

– Det er svært viktig at folk er oppegående. Da blir det opp til sentralen og innsatsleder å vurdere om det er greit for beredskapen at de går av i 8 timer, eller om de må kompensere ved å sette inn ekstra personell eller omdisponere biler, sier Madsen til Altaposten.

Prinsippene er forankret i en lokal avtale mellom foretaket og foreningene.

I Helgelandssykehuset er det også slik at man kan tilkalle den bilen som er hvile, hvis et akuttoppdrag ikke kan løses av en annen ressurs.

– Da skal det stå om liv og helse, for å ivareta befolkningens sikkerhet. Det vil bli kompensert med hvile i ettertid, sier han, og påpeker at Helgeland ikke er et like stort og vanskelig område som Finnmark, når det gjelder kjøreavstander.

Helgelandssykehuset er ett av fire sykehus under Helse Nord.