Hopp til hovedinnhold
HJEMMEVAKT: Snøbørsting av ambulanse. Vinteren er lang i Finnmark, og ikke alle har en garasje bilen kan stå i når den er hjemme. Foto: Alf Ove Hansen
HJEMMEVAKT: Snøbørsting av ambulanse. Vinteren er lang i Finnmark, og ikke alle har en garasje bilen kan stå i når den er hjemme. Foto: Alf Ove Hansen


– De tre siste årene har vi jobbet i en ordning som ikke er lovlig

Varsler om manglende vern i Finnmarkssykehuset: Verneombud Gro-Anita Olsen Sætrum mener ambulansepersonellet tvinges til å bryte arbeidsmiljøloven, helsepersonelloven og vegtrafikkloven.

I et varsel sendt til Finnmarkssykehuset 28. september kommer det påstander om svært kritikkverdige forhold ved ambulansetjenesten i Alta, skriver Altaposten (krever innlogging).

Varselet ble sendt til Jørgen Nilsen, klinikksjef ved Prehospitale tjenester, og ble sendt fra verneombud Gro-Anita Olsen Sætrum ved Alta bilambulanse.

– Har nettopp blitt gjort oppmerksom på at de ansatte ved ambulansetjenesten i Alta ikke har et passende vern, skriver Olsen Sætrum.

– Med den arbeidsmengden Alta ambulanse utfører i form av hyppige utrykninger og tidsbruk per oppdrag (typisk tidsbruk per oppdrag til sykehus er på cirka 5 timer), kan ikke verneombudet se at de ansatte har mulighet til å kunne oppfylle verken arbeidsmiljøloven, helsepersonelloven eller vegtrafikkloven.

Varslet er også sendt til Arbeidstilsynet, Helsetilsynet, Statens vegvesen og Fylkesmannen.

Totalt er det 170 ansatte i prehospitale tjenester i Finnmarkssykehuset.

Viktig punkt ikke med

Etter forhandlinger om særavtaler med de ansattes fagforeninger i slutten av 2016 og starten av 2017, ble det avtalt at det skulle utarbeides prosedyre som presiserer hvordan Helse Nords retningslinjer om hviletid skal forstås og praktiseres.

Dette skulle bli gjort innen 2017 var omme.

I Helse Nords retningslinjer om hviletid kan man lese følgende:

«Ressursen skal til AMK-sentralen meldes ut ved sykdom, tretthet og lignende der ambulansepersonellet ikke er i stand til å ivareta en akuttutrykking på faglig forsvarlig måte.»

Men i prosedyren som personellet må forholde seg til, som er utarbeidet av Finnmarkssykehuset, er ikke dette punktet nevnt i det hele tatt. De ansattes mulighet til å melde ambulansen ut av tjeneste ved tilfeller der de ikke er i stand til å rykke ut, er ikke tatt med.

– Det kommer helt klart frem i Helse Nord sine retningslinjer at en slik utmelding av ressursen skal være en mulighet de ansatte har, slik at de skal ha et passende vern, påpeker Olsen Sætrum.

Prosedyren henviser likevel til at den samsvarer med særavtalene som fagforeningene har med Finnmarkssykehuset, som igjen refererer til Helse Nords retningslinjer.

Dermed er man tilbake ved start.

– Ikke personellets beslutning 

Klinikksjef Jørgen Nilsen svarer med at det er beskrevet i særavtalen og rutinene, at personellet kan melde seg som sistevalg dersom arbeidsbelastningen har vært høy.

– Ansatte har derimot ikke anledning til å ta en ambulanse ut av beredskap. Denne beslutningen ligger hos enhetsleder i samarbeid med AMK, og eventuelt avdelingsleder. Enhetsleder vurderer om det er behov for å sette inn nytt personell slik at beredskapen opprettholdes, sier Nilsen til Altaposten.

Dette skal praktiseres likt i den prehospitale tjenesten i Helse Nord.

Verneombud Olsen Sætrum sier seg helt uenig, og mener personellet ikke har noe vern mot periodevis høy arbeidsbelastning uten denne muligheten.

– I protokoll for «Informasjons- og drøftings og samarbeidsmøte prehospitalklinikk» bekrefter klinikkleder at personellet skal kunne melde seg ut av tjeneste. For øvrig, begrepet «sistevalg» er ikke definert i noen prosedyre som verneombudet kjenner til, svarer hun.

Støtte fra fagforeningen

Fagforbundets Sturla Heitmann støtter verneombudet i at alle vilkårene i særavtalen ikke er oppfylt fra arbeidsgivers side. Heitmann er Fagforbundets hovedtillitsvalgte for prehospitale tjenester.

– Helse Nords retningslinjer, som er forankret i særavtalen, har ikke vært oppfylt. Det står svart på hvitt, sier Heitmann.

Fagforeningene Fagforbundet og Delta representerer mesteparten av ambulansearbeiderne i Finnmark.

Til Altaposten sier verneombud Olsen Sætrum at hun mener arbeidstidsordningen de siste tre årene ikke har ivaretatt vernet til de ansatte.

– De tre siste årene har vi jobbet i en ordning som ikke er lovlig. Klinikksjef Jørgen Nilsen har sikret at vi aldri kan melde bilen ut av drift, som vi skal ha anledning til. I hviletiden har vi sagt ja til å ta en akutt utrykning, på en faglig og forsvarlig måte. Men om man har blitt avbrutt i hviletiden og kommer hjem klokken seks på morgenen, så skjønner alle at man ikke er i stand til å rykke ut på en forsvarlig måte. Det er da det farlige begynner.

Verneombudet presiserer at det ikke bes om innføring av noe nytt, men at det som er avtalt 1. januar 2018 må oppfylles av arbeidsgiver.

Les mer om saken hos Altaposten (krever innlogging)