Hopp til hovedinnhold


Takk for innsatsen!

Et sju år langt samboerskap med innovasjon og utvikling av livreddende samhandlingsmetodikk er nå over. Onsdag 25. april oppløses samboerskapet. Operasjonssentralene for politi og brann flyttes begge til Tønsberg, mens operasjonssentralen for helse blir værende igjen i Drammen, skriver lederne for de respektive nødetatene i et innlegg i Drammens Tidende.

Les også: Operasjonssentralen flytter - publikum må regne med at politiet har mindre lokalkunnskap

Det skjer noe spesielt når tre ulike etater setter seg sammen og bestemmer seg for å bli gode sammen. Ved å omgås i det daglige, både faglig og sosialt, oppstår det respekt og forståelse for hverandres styrker som igjen fører til en gjensidig læringsprosess. Stereotype holdninger til hverandre forsvinner og vi går inn i en nysgjerrig læremodus.

Dette hadde ikke vært mulig uten en positiv holdning og et felles ønske fra alle medarbeiderne i de tre etatene; brann, helse og politi. Dere fortjener alle en stor takk for den raushet og vilje dere har utvist og som har ført til bedret samvirke mellom etatene. Veien har ikke bare vært lett. Når det av og til har «buttet litt» har vi, både medarbeidere og ledere, satt oss sammen og løst utfordringen for deretter å komme oss videre.

Resultatet av arbeidet vårt gjennom disse sju årene er at «Drammensmodellen» for samhandling og samvirke på sikt skal etterstrebes for resten av landet. Det er det all grunn til å være stolte av!

Det er trist å ta farvel med gode samhandlingskolleger, med et konsept vi har tro på, er stolte av og som vi mener ville kommet til å berge enda flere liv.

Nå blir oppgaven vår å være ambassadører og fremsnakke samhandling mellom etatene til det beste for publikum hvor tid og samkjørt kvalitet er avgjørende.

Vi er stolte av samarbeidet vi har fått til. Det har vært en stor fornøyelse å samarbeide med dere alle. Vi ønsker alle våre medarbeidere, i alle tre etater, lykke til i det videre arbeidet.

Les hele innlegget hos Drammens Tidende