Hopp til hovedinnhold


Syv hender i været for Sandnessjøen - bare fire for sykehusdirektørens forslag

Det virket som om de 11 styremedlemmene var lettet da de endelig kunne rekke stemmehanda i været og for egen del sette punktum for en årelang sykehusdebatt, ifølge Helgelendingen (krever innlogging).
Siste: – Forslaget er usolidarisk, uetisk, transportøkonomisk og medisinsk feil
Bakgrunn: – Helgelandssykehuset trenger et nav
Les også: – En fornuftig anbefaling fra ledelsen i sykehuset

Sjelden eller aldri har det vel vært et styremøte ved Helgelandssykehuset som har vært så tettpakket av følelser og innbitt energi som i dag.

Offensiv sykehusdirektør

Det var en offensiv sykehusdirektør som åpnet styremøtet og redegjorde og forsvarte sin anbefaling av ett stort sykehus på Mo og et mindre i Sandnessjøen. Men trolig innså hun ganske tidlig at stemninga rundt styrebordet ikke gikk i hennes favør.

Da avstemminga kom, var det altså bare fire som støttet hennes forslag, mens syv gikk inn for forslaget til Paul Birger Torgnes fra Brønnøysund. Hovedpunktet i hans forslag var et stor sykehus i Sandnessjøen og omegn og to Dms-er i Mosjøen og på Mo.

Måtte be om pause

Det ble spenning til siste slutt, og styreleder Dag Hårstad måtte be om en halvtimes pause midt under den mest intense debatten. Årsaken var at styremedlemmene sør for Korgfjellet ikke helt klarte å gi slipp på Mosjøen.

De ville ha også byen med videre inn i konseptfasen. Men der satte styreformann, Dag Hårstad, foten ned.

Han ba styremedlemmene om å velge, og det endte med at han foreslo en pause på en halv time for å klare hjernene. Da styret kom tilbake, så de mer eller mindre innbitte og lettet ut og klare for avstemming. Da var punktet om Mosjøen ikke med i forslaget til Paul Birger Torgnes - bare Sandnessjøen og omegn.

Men nestleder i styret Tone Hauge fra Mosjøen ville ha med en protokolltilførsel der hun ønsker at Helse Nord tar med Mosjøen videre i prosessen.

Geografisk betinget

Og det var også tydelig at styremedlemmenes egen geografiske plassering kom til å bli viktig - iallfall var det slik at de som kom fra Mo, argumenterte for sykehusdirektørens forslag, mens de som kom sør for Korgfjellet, stilte seg skeptisk og talte for ett stort sykehus i sør - og da lå begrepet Sandnessjøen-Mosjøen framst på tunga.

De var altså innledningsvis åpne for å ta Mosjøen med i den videre prosessen: Det omfattet styremedlemmene Anja Sjåvik fra Mosjøen, Tone Hauge fra Mosjøen, Wenche Sæthre Jørgensen fra Herøy, Dag Christian Johansen fra Sandnessjøen og og Paul Birger Torgnes fra Brønnøy.

Speilvendt tosykehus-modell

Jann-Georg Falch fra Bodø ville på sin side speilvende sykehusdirektørenes tosykehus-forslag Han innrømte riktignok at han hadde tvilt seg fram.. Han trakk også fram Mosjøen, men minussida med det valget, var det svake og mindre fagmiljøet der. Forslaget hans falt.

Argumentene i nord

De to representantene fra Mo, Eva Monika Hestvik og Nils Petter Rundhaug, gikk inn for å legge det største sykehuset til Mo og støttet dermed sykehusdirektørens tosykehus-forslag. De argumenterte begge for at det var lettere å rekruttere folk på Mo.

At det var et større arbeidsmarked der, og at de hadde nærhet til Campus Helgeland.

De trakk også fram at de prehospitale tjenestene var best utbygd sør for Korgfjellet, og de viste spesielt til helikopterberedskapen som lå langt unna befolkninga på Mo. Dessuten trakk de fram dette med pendleravstandene og frykten for å miste ansatte i interimsperioden.

Les mer om saken hos Helgelendingen (krever innlogging)