Hopp til hovedinnhold
Blodoverføring.
Blodoverføring. Illustrasjonsfoto: Thinkstock


Styrker den prehospital tjenesten med mulighet for blodoverføringer

Et initiativ fra Helgelandssykehuset i Sandnessjøen gjør det mulig for helsepersonell å foreta blodoverføringer hvor som helst: på et ulykkessted eller i ambulansehelikopteret.

– Hvis vi skal oppfylle visjonen om at Helgelandssykehuset skal være Norges beste lokalsykehus, må vi ha et tett samarbeid på kryss og tvers – og vi må styrke det faglige samarbeidet kontinuerlig.

Det sier avdelingsleder Mohamed Ziedoy ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen, til Brønnøysunds Avis (krever innlogging).

Han og kollegene på avdelingen for laboratorietjenester og blodbank har hatt nettopp det for øyet når de har stått på for å desentralisere blodoverføringer.

De har forholdt seg både til legekontorer, sykehjem, ambulanser og nå sist: ambulansehelikopteret og fødestua i Brønnøysund.

Arbeider for god lokal beredskap

Helgeland er en stor og spredtbygd region med lange avstander og innbyggere både på øyer og innland. Det er medvirkende til at avdelingen for laboratorietjenester og blodbank i Sandnessjøen i årevis har vært stått på for å få til utvikling.

– Når transportmulighetene i tillegg er ustabile, kan turen til nærmeste sykehus både være tidkrevende og vanskelig for skrøpelige pasienter.

Derfor har blodbanken ved Helgelandssykehuset i Sandnessjøen arbeidet kontinuerlig siden 2016 med kvalitetsforbedring, sier Mohamed Ziedoy.

Og derfor kan helsepersonell ved elleve legekontorer og sykehjem fra Træna til Sømna foreta blodoverføringer lokalt.

– Vi har holdt opplæring som gir kompetanseheving hos sykepleiere og leger, slik at blodtransfusjon – eller blodoverføring – kan skje der pasienten bor.

Vi foretar sertifisering av helsepersonell og vi etablerer samarbeid og transportløsninger som gjør at vi kan sende blodet til pasientenes hjemsted.

Det er spesielt viktig for pasienter som trenger regelmessige blodtransfusjoner på grunn av sykdom, som for eksempel anemi, sier Ziedoy.

Styrker den prehospitale tjenesten

Samarbeidet med primærhelsetjenesten var første skritt på veien, men sykehuset har altså også hatt som mål å styrke den prehospitale tjenesten.

– Derfor har vi etablert et nært samarbeid med luftambulansetjenesten i Brønnøysund.

Det gjør det mulig å gi akuttpasienter blod eller blodplasma umiddelbart – på ulykkesstedet og i helikopteret underveis til sykehus, forteller Ziedoy.

Ordningen krever blant annet at luftambulansetjenesten til en hver tid har kriseblod og frysetørret blodplasma tilgjengelig.