Hopp til hovedinnhold


Styrker ambulansetjenesten i Telemark - foreslår fem akuttambulanser og tre syketransportbiler

Sykehuset Telemark ønsker å sikre en god og likeverdig ambulansetjeneste til hele befolkningen i fylket. Sykehuset har derfor utarbeidet en ambulanseplan som legges fram for styret i neste uke, skriver Sykehuset Telemark.

– Vi må gjøre flere grep dersom vi skal opprettholde og styrke den gode beredskapen i Telemark, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning. De siste årene har det blant annet vært en stor økning i antall ambulanseoppdrag, og denne utviklingen kommer til å fortsette.
– Vi må tilpasse oss framtida, og da er det helt avgjørende at vi planlegger godt, sier Rønning.
Han presiserer at Ambulanseplanen 2035 peker på en ønsket retning, og at en slik plan ikke betyr at alt er vedtatt for mange år framover.
– Vi skal vurdere beredskapen vår kontinuerlig, og vi må se an utviklingen, sier Rønning. Det legges opp til at ambulanseplanen skal rulleres hvert femte år.
Sykehuset Telemark foreslår blant annet følgende tiltak fram til 2035:

  • Styrke beredskapen med fem ambulanser og tre syketransportbiler (hvite ambulanser).
  • Strategisk planlegging av beredskapsplassering av ambulansene i Telemark for å ivareta sesongvariasjoner.
  • Fylket inndeles i regioner for å fremme økt samarbeid med tilhørende legevakter innenfor hver region.
  • Bidra til etablering av legevaktbil med kommunene i Porsgrunn, Bamble og Kragerø.
  • Etablere anestesilegebemannet bil i Grenland.
  • Slå sammen ambulansestasjon for Skien og Porsgrunn.
  • Fortsette drift med en kombinasjon av egne ambulansestasjoner og private ambulansestasjoner i neste femårs-periode.
  • Sykehuset Telemark overtar drift av ambulansestasjon i Bamble i 2020 for å oppfylle valgt regionstruktur.

Les mer om saken hos Sykehuset Telemark