Hopp til hovedinnhold


– Statsråden er feilinformert

Når helseministeren er foret med feilinformasjon og manglende statistikk fra HF’et er det ikke å forundres over at han «godkjenner» ordningen, skriver kommuneoverlege Arne Opdahl i Rennebu i OPP.
Bakgrunn: Forsvarlig reduksjon av beredskapen?
Les også: Sp tar opp ambulansesituasjonen med helseministeren
Mer om saken:  Helseministeren interessert i beredskapssituasjonen
– Jfr tidligere innlegg vedrørende reduksjon av ambulanseberedskapen i Oppdal. Fjerning av dagambulansen i 6 uker i sommer er så langt vurdert som faglig uforsvarlig fra kommuneoverlegen og fra aktive utøvere i helseberedskapen i Oppdal.
Jeg vil imidlertid peke på et annet forhold som tilsynsmyndigheten og samhandlingsavdelingen i St Olav HF bør se på. Det er saksbehandlingen i denne saken. Det er tydeligvis avholdt et møte mellom representanter fra administrasjon og helsefaglig side i Oppdal. Men de andre kommunene og helsearbeiderne som blir rammet av ringvirkningene av nedskjæringen på Oppdal har overhode ikke blitt hørt. Dette gjelder både Rennebu kommune og Midtre Gauldal kommune.
Les mer om saken hos OPP.