Hopp til hovedinnhold
AW101, det nye norske redningshelikopteret lander for første gang på taket av St. Olavs hospital den 11. september 2019. Foto: Live Oftedahl


Statsbudsjettet 2022: Styrking av redningsberedskapen i Nord-Norge

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 243,1 millioner kroner til etablering av ny redningshelikopterbase i Tromsø og en felles operasjon med Sysselmesterens helikoptertjeneste på Svalbard.

Tirsdag la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2022.

For å styrke redningsberedskapen i Nord-Norge skal det etableres en ny redningshelikopterbase i Tromsø basert på sivil innleie. Det tas sikte på at den nye redningshelikopterbasen settes i drift i løpet av 2022, melder nettavisen High North News.

– Regjeringen er opptatt av å styrke beredskapen i nord. Med innfasingen av nye redningshelikoptre på basene i Bodø og på Banak i tillegg til kystvakthelikoptre, vil den syvende basen i Tromsø gi en betydelig styrket helikopterkapasitet i nord, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

16 nye redningshelikoptre

Anbudskonkurransen viste at felles leverandør og felles operert base for Tromsø og Sysselmesterens helikoptertjeneste på Svalbard vil gi økonomiske fordeler og bedre kvalitet.

Det legges derfor opp til en slik løsning. Det planlegges for å skifte til ny leverandør på Svalbardbasen i løpet av 2022.

Tolv ‘Sea King’-helikoptre skal skiftes ut med 16 nye ‘SAR Queen’-redningshelikoptre av typen AW101.

– SAR Queen har langt bedre rekkevidde, større hastighet og bedre evne til å operere i dårlig vær enn Sea King-maskinene.

Den norske redningstjenesten vil med dette få et betydelig løft - både over hav og land, sier Mæland.

Det er foreslått bevilget 238,2 millioner kroner over Justis- og beredskapsdepartementets budsjett og 4,9 millioner kroner over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett, tilsammen 243,1 millioner kroner.