Hopp til hovedinnhold


SMS-livredderne i Sverige

Da David Fredman fikk varsel på smarttelefonen om å bistå ved en hjertestans, merket han at systemet han har vært med på å utvikle virkelig redder liv.

Fra Ambulanseforum nr. 3 2017
Ønsker du å abonnere? Sjekk her
Siste: Stor forskningspris til svenske sms-livreddere 
Smarttelefoner muliggjør en revolusjon for hjerte-lungeredning (HLR) utført 
av lekfolk. Svenske nødmeldesentraler varsler nå førstehjelpere når noen har 
falt om.
Målet er å få minst én til stedet for å hjelpe med HLR, og én for å hente nærmeste hjertestarter. Sveriges frivillige SMS-livreddere er rekruttert blant helsepersonell og folk som tar førstehjelpskurs.
Utviklerne har aldri laget noen direkte kampanje for å rekruttere folk. De har latt jungeltelegrafen få virke.
– Mange kan HLR, men bruker det aldri. Mange hjertestartere brukes heller aldri, forteller Fredman. – Det er et stort frivillig engasjement for å hjelpe til, og vi vil bruke de ressursene som finnes.
Fredman er opprinnelig sykepleier og har blant annet jobbet på hjerteintensiven på Sødersjukhuset i Stockholm. Fra 2009 har syv-åtte forskere tatt doktorgrad ved kardiologisk avdeling, og en av tingene de har sett på er om slik utvarsling ved en hjertestans redder liv.

Øker HLR markant

Fredman var en av disse forskerne. Men nå har han gått over i gründernes rekker i stedet.
En av forskningsartiklene viser at systemet med utalarmering av frivillige, har økt antallet som får HLR markant. I området de undersøkte gikk antallet som fikk HLR opp fra 46 til 67 prosent.
– Vi vet ennå ikke om overlevelsen har økt, det er for små tall ennå, men i år begynner en ny studie med dette systemet, hvor man randomiserer folk til å hente hjertestarter og ikke.
Han legger til at studiet er godkjent av regional-etisk komité og vil bli stanset hvis det viser seg å bli store forskjeller i tallmaterialet for overlevende og ikke.
En slik utvarsling har vist seg å være lovende når det gjelder å gi befolkningen god HLR og rask tilgang til hjertestarter.

Samarbeider med norsk firma

I fjor startet de rmaet SMS livräddare Skandinavien AB, og inngikk et samarbeid med det norske firmaet UMS (Unified Messenger Service) om å forbedre og videreutvikle tjenesten og appen. Eierne av selskapet er forskerne, UMS og Karolinska Instituttet Innovations AB.
Til nå finnes SMS-livreddere i Stockholm og Vestre Gøtalandsregionen, som inkluderer Gøteborg. Hittil har de over 15 000 SMS-livreddere i Sverige.
København er i ferd med å implementere dette i Region Hovedstaden. TrygFonden finansierer det, og målet er at det skal spres til alle fem regioner.
Nederlenderne har et lignende system - og den høyeste overlevelsen etter hjertestans i Europa.
Ifølge Fredman er andre interesserte land Spania og Nord-Irland, og flere regioner og landsting i Sverige. I Norge avventer man med å innføre en slik ordning før man vet mer om resultatene fra Sverige.

Droneprosjekt

I Sverige er det maks 20 som kan få et varsel ved en potensiell hjertestans, fordelt mellom å løpe til stedet noen har falt om eller hente hjertestarter. Når tre har svart ja på at de kommer så meldes de andre av. Man kan altså være indisponert.
Forskergjengen står også bak et interessant droneprosjekt, hvor hjertestartere blir sendt ut ved hjertestans og ankommer langt raskere enn alle andre ressurser. Presentasjonen av denne forskningen vant prisen for beste abstract på EMS2016 i København. I år var de tilbake og fortalte om utviklingen.
Naboen til Fredman lever for øvrig i beste velgående.
– Jeg løp over og hjalp til med HLR. Senere traff jeg ham på matbutikken. Kona kjente meg igjen og presenterte oss for hverandre. Jeg fikk vite at han ble utskrevet tre uker senere med god nevrologisk status. Den typen suksesshistorier blir det flere og flere av, avslutter Fredman.