Hopp til hovedinnhold


Slår alarm om personellmangel i ambulansetjenesten: – Alvorlig og urovekkende

Tillitsvalgte er bekymret for situasjonen i ambulansetjenesten i Vesterålen. De reagerer også på omfattende bruk av hjemmevakt, noe de mener i praksis legger beslag på fritida til ansatte, ifølge Vesterålen Online (krever innlogging).
Slik svarer sykehuset Vesterålen Online: – Turnusene er godkjent av tillitsvalgte
Vesterålen Online: Fylkesleder Gjertrud Krokaa i Sykepleierforbundet politikerne må komme på banen i ambulansesaken (krever innlogging)
VOL har forrige uke omtalt at det den siste tida har vært flere tilfeller av at ambulansen har rykket ut med kun én ambulansearbeider, og at ambulansen på Åse i Andøy sto i flere dager fordi det ikke var nok bemanning.
– Vi har skrevet om at ambulanser har stått på grunn av personalmangel. Skjer dette ofte?
– Nå i høst har det skjedd et par ganger. Ambulansepersonellet er slitne. Det er mangel på vikarer, og når folk er slitne har de nok med å jobbe sine egne stillinger, de greier ikke jobbe noe ekstra utover fast stilling. Da ender det med at man trenger vikarer, som har vist seg vanskelig å få tak i. Da har man valgt å la bilen stå, slik det ble forrige uke i Andøy der øya bare hadde én ambulanse på vakt fem dager, sier tillitsvalgt Line Ernestussen for ambulansearbeiderne i Andøy.
Andøy har vanligvis to ambulanser, en på Andenes og en på Åse. De to supplerer hverandre, og Åse-bilen brukes også innover mot Sortland hvis det trengs.

Store avstander

De store avstandene gjør at kjøreturene kan bli lange for ambulansepersonalet.
– Det er vanlig at ambulansen på Andenes bruker fem og seks timer på hvert oppdrag, disse timene er forskjellig ut fra hvilke oppdrag, hastegrad, kjøreforhold og hvor pasienten befinner seg.
– Vi har vakt i to eller tre døgn i strekk og vi vet aldri hva dagen bringer. Vi vet ikke hvilke oppdrag vi får, hvor lange oppdrag eller hvor, samt at vi er ute å kjøre i all slags vær og vind... dette er vi jo forberedt på, og slik er det. Men når man har hatt mange timer i bil på grunn flere oppdrag etter hverandre så blir man sliten. Folk er slitne, og det hender biler må bli stående og være ute av drift grunn av for mye kjøring. De ansatte er rett og slett utslitt, sier Ernestussen.
Hun beskriver en situasjon med høyt arbeidspress og sykefravær.
– Det som har skjedd, er at når det har vært vanskelig å få tak i folk, har folk av samvittighetsgrunner tatt på seg ekstravakter og jobba og jobba for å unngå situasjoner som forrige uke. Du får dårlig samvittighet om du vet at Andøya bare har én bil. Det gjør noe med deg som menneske. Men alle har en toleransegrense, og når den er nådd så må man berge seg selv, sier hun.
Gjertrud Krokaa, leder i Sykepleierforbundet Nordland kjenner igjen beskrivelsene fra Ernestussen. Forbundet organiserer også sykepleiere som jobber i ambulansetjenesten, og følger med på tilstanden i helsesektoren mer generelt.
Noe av det ambulansepersonalet i Vesterålen er mest misfornøyd med, ifølge flere VOL har snakket med, er såkalte hjemmevakter. Det betyr at de ansatte må være i beredskap hele helga, og da kan befinne seg hjemme - men de må være klar til å rykke ut på kort varsel. Dermed kan de ikke for eksempel dra på kino, drikke alkohol til middag eller andre ting som gjør dem indisponible. Krokaa kaller det «en horribel ordning».
Les mer om saken hos Vesterålen Online