Hopp til hovedinnhold


Sjukehus på hjul - eller…?

For oss er det underleg at Ambulansetenesta som er så viktig i kritiske situasjonar av eit menneskes liv, i utgangspunktet berre skal bemannast med personell utan krav til høgskoleutdanning, står det i eit innlegg i Romsdal Budstikke.
Innlegget er skrevet av Gunhild Rolandsen, fylkesleiar Norsk Sykepleierforbund og Ruth Lindgaard, sjukepleiar i ambulanse og under vidareutdanning ved Høgskolen i Ålesund.
Samhandlingsreforma skal sørge for at pasienten får rett behandling på rett stad til rett tid. Dette fører til høgare kompetansebehov i kommunehelsetenesta, – og det same vil gjelde for ambulansetenesta,
Samhandlingsreforma skal sørge for at pasienten får rett behandling på rett stad til rett tid. Dette fører til høgare kompetansebehov i kommunehelsetenesta, – og det same vil gjelde for ambulansetenesta. Med den funksjonsfordeling som vil kome mellom sjukehusa i Helse Møre og Romsdal, vil det også bli meir behov for transport mellom sjukehusa.
Det er derfor med undring vi ser at Helseføretaket Ambulanse Midt-Norge skal drive ei spesialisthelseteneste ved hjelp av arbeidarar utan høgskoleutdanning, eller med minimal høgskoleutdanning. Ved utlysing av ledige stillingar lyser dei konsekvent ut for ambulansearbeidarar. Ambulansearbeidarane har ei solid utdanning frå vidaregåande skole, med 2 år teoretisk opplæring og 2 år læretid.
Det har mange gongar vore hevda av toppleiinga i Helse Midt Norge at ambulansetenesta vil vere sjukehus på hjul i framtida. Skal dette bli ein realitet må høgskolekompetanse både nyttast i større grad enn i dag, og verdsettast i denne tenesta.
Dersom vi ser til Sverige, så har dei der ein spesialitet i sjukepleia som kallast for Ambulancesjuksjøterska. Slik spesialitet burde vi hatt også i Norge.
Les heile innlegget hjå Romsdal Budstikke