Hopp til hovedinnhold


Politidirektoratet sier nei til felles nødsentral i Salten

Politidirektoratet stopper samlokaliseringen av brann, helse og politi i en felles nødsentral i Salten, ifølge Avisa Nordland.

– Forferdelig leit at vi ikke nå får gjort det som samfunnet forventer av oss. Det har vært et sterkt politisk ønske om å etablere et fastere samarbeid og en tettere organisering mellom politi, helse og brann, sier brannsjef Rolf Søtorp om konsekvensene av beslutningen som ble tatt i midten av juni av Politidirektoratet.

Fungerende politimester Arne Hammer beklager også at nødetatene nå ikke kan samles under samme tak i Salten.

Krav om samlokalisering

I hele beredskaps-Norge er det erfaringene etter 22. juli tragedien på Utøya som ligger til grunn for kravet om samlokalisering av operasjonssentralene for nødetatene. Dette for å unngå tidstap, kommunikasjonssvikt og manglende samarbeid i slike krisesituasjoner.

Hammer understreker at en slik samlokalisering har stor betydning for styringen av ressursene som settes inn både når det gjelder store og små hendelser.

Samlokaliseringen sikrer videre at etatene samlet løser oppgaven mest mulig effektivt.

Ikke naturlig

Men i Salten må brann og helse realisere sine planer om felles nødsentral alene.

Les mer om saken hos Avisa Nordland