Hopp til hovedinnhold


Sentralisering som koster liv

Helsedirektøren sammenligner akuttsykehus med Champions League. Men ingen manager ville satset på et lag som mangler kantspillere, skriver leder for Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi på NRK Ytring.
Helsedirektøren kommer Bent Høie til unnsetning i debatten om akuttsykehusene rundt i landet. Bjørn Guldvog hevder i NRK Dagsrevyen den 2. september at «man blir ikke med i Champions League uten å ha et godt team som trener godt over tid. Sånn er det også i kirurgien».

Betyr det at kvaliteten på akuttkirurgi på mindre sykehus er dårlig? Det grunnlag helsedirektoratet bygger sine anbefalinger om sentralisering av akuttkirurgi på er i beste fall tynt, hvis det eksisterer.
Det som skiller oss fra Champions League, er at vi hittil har ønsket at norsk helsevesen skal sikre alle «et likeverdig tilbud om helsetjenester uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon» Dette er den blåblå regjerings eget statsbudsjett for 2014.

Lenger transport – høyere dødelighet

Statsråden og hans embetsverk forsøker å male et bilde av sykehus som råtner på rot, der det bare jobber vikarer og der kvaliteten er dårlig. Dette gjør de mot bedre vitende – faktagrunnlaget eksisterer ikke. Folk som kjemper for sine sykehus er ikke idioter. De tror ikke at alle sykehus skal drive med hjertetransplantasjoner og avansert kreftkirurgi. De siste 25 år har det skjedd en stadig arbeidsdeling mellom store og små sykehus. Alle er fornøyd med å få operert sin kreftsvulst eller behandlet sitt hjerteinfarkt på et universitetssykehus.
Jeg har jobbet med beredskap og behandling av alvorlige skader i distrikts-Norge gjennom de siste 25 år. Vi har dokumentert at dødeligheten av skader er større i distriktene. Risikoen er om lag halvannen gang så stor som i tettbygde strøk. Dette er blant annet et spørsmål om tid til behandling. Hvis akuttkirurgi forsvinner fra sykehusene i distriktene blir transporttiden lenger. Det betyr at pasientene har dårligere sjanse for å overleve. Her kan man ikke sentralisere uten at det koster liv.

Trakassering av akuttsykehusene

Allerede i 2006 laget fagfolk i hele landet den første planen for behandling av alvorlig skadde i Norge. Denne planen er stort sett iverksatt, og sykehusene i distriktene har vært de flinkeste til å følge den – med regelmessig trening, registrering av egne pasienter for kvalitetskontroll og klare retningslinjer for hvilke pasienter som skal hvor. Sykehusene er ikke «pasientfeller». Tvert imot følger de lojalt prosedyrene og flytter pasienter som trenger det videre til traumesentre når tilstanden deres tillater det.
Les hele innlegget hos NRK