Hopp til hovedinnhold


Kvinner føler seg utrygge på jobb - seksuell trakassering i ambulansetjenesten

«Skal jeg suge meg ut av situasjonen og bli ferdig med det?» (Ambulansearbeider, 31)

Fra Ambulanseforum nr. 5 2017
Ønsker du å abonnere? Sjekk her

«Jeg kjenner til ti stykker som har meldt ham inn de siste ti årene.» (Ambulansearbeider, 29)

«Hadde det vært rutiner så ville jeg ikke havnet i den situasjonen.» (Ambulansevikar, 25)

«Jeg tror det ville gitt en god effekt om mannlige kollegaer med gode holdninger var tydeligere på hva som er akseptabel oppførsel.» (Ambulansearbeider, 30)

Dette er noen av utsagnene til damer i ulike ambulansetjenester som har opplevd seksuell trakassering fysisk og verbalt.

Mer om saken: «Hold kjeft eller mist jobben» ... Likestillingsombudet: Det er viktig med åpenhet for å bli kvitt seksuell trakassering

Les også: Likestillingsombudets ti steg for å håndtere seksuell trakassering på jobb

Vi følger opp saken videre. Ta kontakt med live@ambulanseforum.no om det er noe du vil Ambulanseforum skal følge opp.
I ambulansetjenesten jobber man svært tett med hverandre. På nattevakter. Døgnvakter. Helgevakter. Kanskje uten at det er så mange oppdrag, så man blir stuck på stasjonen. Eller side om side i bilen på vei ut på oppdrag. Rutineoppdrag. Tøffe oppdrag. Ekstreme oppdrag.
Flere damer i ulike tjenester har fått makkerens hånd i skrittet mens de kjører utrykning.
Jobben blir veldig utrygg når kollegaen tester grensene og ikke tar nei for et nei. De som forteller er redd for at historien vil bli gjenkjent som deres. Men de er ikke alene om å ha opplevd omtrent det samme.
Seksuell trakassering og overgrep skjer jevnlig blant kollegaer i norsk ambulansetjeneste.
Flere kvinnelige ambulansearbeidere mener at de ikke behandles profesjonelt når det blir varslet om seksuell trakassering, og at dette får dem til å føle seg utrygge, ubeskyttete og rettsløse på arbeidsplassen.
Hvor går grensen for seksuell trakassering? Ifølge Likestillingslovens paragraf 8 er grensen når uønsket seksuell oppmerksomhet blir plagsom for den som blir utsatt for det.
Ifølge straffelovens paragraf 266 kan ulike former for sjikane/trakassering straffes med bøter eller fengsel inntil to år.
Forskning viser at selv milde former for seksuell trakassering kan gi alvorlige følger for de utsatte.
Ambulanseforum har snakket med kvinner fra flere forskjellige helseforetak. Noen hevder at de har blitt voldtatt av en kollega. Noen har meldt fra, andre ikke. En forteller at da hun var lærling kom veilederen plutselig inn og la seg i senga hennes på nattevakt.
En opplevde at hun ble presset til å ha sex med stasjonslederen med løfte om å få fast jobb i ettertid. Mange har eksempler på at faste mannlige ansatte anser kvinnelige vikarer og lærlinger som fritt vilt, hvor målet er å få dem til sengs.
Flere har måttet slåss eller snakke seg ut av situasjoner hvor en kollega plutselig presser dem oppetter veggen, klår, og ikke slutter når det blir sagt tydelig fra om at dette er uønsket.
Noen har vært på ubehagelige døgnvakter hvor de blir fotfulgt av en mannlig kollega når det er bare de to på stasjonen.
Svært mange har historier om verbal trakassering 
i det daglige.
Ambulanseforum setter seksuell trakassering på dagsorden. Vi har snakket med utsatte, hovedtillitsvalgt, verneombud, ledere for ambulansetjenester hvor det har vært flere saker, og Likestillingsombudet.

«Om noen blir trakassert på fritiden så er ikke det en privatsak. Det vil påvirke arbeidsforholdene og arbeidsmiljøet.» Claus Jervell, fagdirektør i Likestillingsombudet

Ønsker du å lese hele saken? Er du abonnent eller medlem av Prehospital gruppe i Fagforbundet kommer bladet i posten om noen dager.
Abonnerer du ikke på Ambulanseforum? Bestill nå, så får du også med denne utgaven.
Hva er seksuell trakassering? Les mer på arbeidslivet.no.
Les også om seksuell trakassering på ung.no