Hopp til hovedinnhold
This 2009 photograph captured a sneeze in progress, revealing the plume of salivary droplets as they are expelled in a large cone-shaped array from this man’s open mouth, thereby, dramatically illustrating the reason one needs to cover hios/her mouth when coughing, or sneezing, in order to protect others from germ exposure. How Germs SpreadIllnesses like the flu (influenza) and colds are caused by viruses that infect the nose, throat, and lungs. The flu and colds usually spread from person to person when an infected person coughs or sneezes.How to Help Stop the Spread of GermsTake care to: - Cover your mouth and nose when you sneeze or cough - Clean your hands often - Avoid touching your eyes, nose or mouth - Stay home when you are sick and check with a health care provider when needed - Practice other good health habits.
Et åpent nys i disse dager - upopulært. Illustrasjonsfoto: Brian Judd


SARS-CoV-2 kan overleve i aerosoler i opptil 3 timer

Med en pandemi i full blomst er det selvsagt naturlig at man er opptatt av hvordan dette smitter, og hvor lenge virusene kan overleve på ulike gjenstander og i luft.

Derfor har noen amerikanske forskere undersøkt overlevelsen i luft og på ulike flater. Dette er noe folk lurer på når de er ute og ferdes, og når de handler i butikken.

Og ikke minst i det lille rommet bak i en ambulanse.

Studien forteller ikke noe om temperaturer under testingen, så det er en svakhet.

De har sammenlignet SARS-CoV-2, altså nCoV-19 som er viruset involvert i pandemien nå, med SARS-CoV-1, begge varianter av koronavirus. SARS-CoV-1 forårsaket SARS-epidemien i 2003.

Les hele artikkelen i New England Journal of Medicine: Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1

Begge virus er testet under fem ulike forhold: I luft, og på plast, rustfritt stål, papp og kobber.

Opptil tre døgn på plastikk

Forskerne fant ut at begge virus kunne overleve i opptil 3 timer i aerosoler, altså dråper i lufta. Dette er noe å tenke over i mindre rom.

Samtidig så vil slike aerosoler synke mot bakken i løpet av en halvtime.

De fant ut av SARS-CoV-2 overlevde lenger på plast og rustfritt stål enn på kobber og papp.

På plast kunne begge virustyper overleve helt opp til 72 timer. På rustfritt stål opptil 48 timer.

Det er viktig å presisere at viruset ikke er like smittsomt alle disse timene:

Halvparten av virusene var satt ut av spill etter 5 timer og 38 minutter på rustfritt stål, mens det tok 6 timer og 49 minutter på plast.

Et døgn på papp

På papp fant de ikke levende SARS-CoV-2 etter 24 timer, og på kobber overlevde virusene ikke mer enn 4 timer.

Det er ikke veldig store forskjeller i overlevelse på overflater og luft mellom de to virustypene, SARS-CoV-1 overlevde i opptil 8 timer på kobber.

Covid-19 har fått langt større utbredelse enn SARS i 2003.

Symptomfrihet større smitteårsak?

Konklusjonen er at den ekstreme smittsomheten til Covid-19 kommer blant annet av at en god del kan være symptomfrie eller så å si symptomfrie, men likevel smittebærere.

Forskerne utelukker heller ikke at det kan smitte lettere gjennom luft enn det vi forutsetter i dag.

Begge virustyper er såpass smittsomme og sprer seg så lett, at det er lurt å ta strenge og nødvendige forholdsregler for å ikke fortsette å spre smitte.