Hopp til hovedinnhold
Ambulansepersonell i arbeid inne i ambulanse.
Ambulansepersonell i arbeid inne i ambulanse. Illustrasjonsfoto: Thinkstock


Roper varsku om egen arbeidsplass

Ambulansearbeiderne brukes som veiledere for studentene, men opplever å stille bak dem i kampen om jobber på UNN.

Onsdag sto ambulansearbeidere i UNN fram i Nordlys og fortalte om frustrasjonen og sinnet de føler når egen arbeidsgiver velger nyutdannede paramedisinere framfor fargarbeidere med mange års erfaring.

Nå står ambulansearbeidere i Midt-Troms også fram med en støtteerklæring til sine kollegaer i Tromsø.

Tommy Nilssen i Målselv har jobbet med saken i tre år, men forteller at det er nytteløst. Nå tar ambulansearbeiderne av seg silkehanskene for å kjempe for framtida for egen profesjon.

– Jeg var initiativtaker til å få sidestilt kompetansen med paramedisiner, og i tre år har jeg jobbet for dette uten å lykkes. Paramedisinutdanningen var ment for å speile den kompetansen som allerede er i dag. Jeg tror ingen av oss hadde tenkt at vi ville bli forbigått av studenter, sier Nilssen som har 23 års erfaring i yrket.

Utfasing?

Ambulansarbeiderne brukes som veiledere for studentene på paramedisinstudiet, men opplever paradoksalt nok at læremestrene må stille bak elevene i kampen om jobber på UNN.

– Vi føler at vi blir utfaset som yrkesgruppe, og at vi veileder vår egen utfasing. To års veiledning, og så går vedkommende forbi. Det er helt vanvittig, sier Nilssen.

I neste sesong av 113 som starter 30. august, er det flere nye ambulansearbeidere i hovedrollene – også fra Midt-Troms.

Unødvendig profesjonskamp?

– Fagarbeidere blir ikke verdsatt, yrkesgrupper blir satt opp mot hverandre og det skaper unødige gnisninger og profesjonskamp i ambulansetjenesten, sier Henrich Henrichsen fra Salangen.

Behandlingen oppleves som knyttneveslag fra ledelsen i ambulansetjenesten.

– Vi har vært i flere møter med UNN, men det finnes ikke vilje hos ledelsen til å ta vare på den kompetansen og de folkene som allerede jobber her. Det er veldig, veldig sårt, og det skaper veldig lite motivasjon, sier Nilssen.