Hopp til hovedinnhold


Hva er responstidene i norske ambulansetjenester?

Prehospital akuttmedisin skal styrkes, ifølge helseministeren. Men færre stasjoner og færre biler til å løse flere oppdrag ser ut til å være fasiten for bakkeambulansen. Er det da mulig å nå de anbefalte responstidene?

Fra Ambulanseforum nr. 2 2016
Ønsker du å abonnere? Sjekk her
I februar i år gjenopplivet Helsedirektoratet plutselig responstidsanbefalingene i form en kvalitetsindikator på helsenorge.no.
Her ser man i hvilken grad ambulansetjenestene oppnår anbefalte responstider på 12 minutter i tettbygde strøk, og 25 minutter i spredtbygde strøk. Tallene gjelder innenfor 90 prosent av oppdragene.
I dagene som fulgte etter publiseringen, kom en rekke artikler i regionale og lokale medier om hvordan det sto til i deres område.
– Ikke godt nok, sa helseministeren
Kvalitetsindikatoren viste at Sykehuset i Vestfold har best responstider i landet både i tettbygde og spredtbygde strøk. Sørlandet Sykehus kom på jumboplass i tettbygde strøk.
Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og Nordlandssykehuset (NLSH) delte sisteplassen i spredtbygd strøk.
– Samlet sett er dette ikke godt nok, sa helseminister Bent Høie til Dagens Næringsliv da kvalitetsindikatoren ble lansert.
Venstrepolitikeren Kjetil Kjenseth gikk hardt ut i samme avis og sa at ambulansetjenester som ikke har rask nok responstid bør bøtelegges.
Han spurte også helseministeren om bakgrunnen for at Vestre Viken kan tolke Stortingets veiledende responstider for akuttoppdrag til 20 minutter i tettbygde strøk og 30 minutter i spredtbygde.

«Hva kan godtgjøre et så raust slingringsmonn når det står om liv?» spurte Kjenseth.
Tidsanbefalingene for akutte oppdrag ble foreslått i en Norsk offentlig utredning (NOU) om prehospital akuttmedisin levert i 1998 «Hvis det haster ...». Den gangen regnet man 12 og 25 minutter kun som en start. Det var meningen at tidene skulle strammes inn etter hvert.
Den nye NOU-en i 2015 («Først og fremst») har opprettholdt de anbefalte responstidene fra 1998, men foreslått et krav om responstid på åtte minutter i bystrøk.
De har foreslått at det burde bli en av kvalitetsindikatorene i ambulansetjenesten i stedet for et krav. Som sagt så gjort. De presenterte responstidene er målt fra mai til august i fjor.

Ingen når anbefalte responstider
Resultatet viser at ingen ambulansetjenester i Norge når de anbefalte responstidene. Sykehuset i Vestfold har best måloppnåelse med 81 prosent i tettbygde strøk og 88 prosent i spredtbygde strøk, altså temmelig nært det som er anbefalt i bygdene. Tønsberg er den eneste byen i Norge hvor ambulansen er framme etter 12 minutter i mer enn 90 prosent av oppdragene.
– Det er bra at vi ligger så godt an, men vi når fremdeles ikke målene, sa Jon-Erik Steen-Hansen, leder for AMK i Vestfold til Tønsbergs Blad.
Han fortalte også at de har hatt stort fokus på responstider i mer enn 15 år.
En av grunnene til at de er raskest i landet er, ifølge Steen-Hansen, at de har jobbet med å optimalisere tiden fra det ringes inn et oppdrag til AMK og til ambulansen kjører avgårde.
– Vi vet at vi i mange år har hatt landets raskeste AMK-sentral. Men det kan også være andre måter å vinne tid på.
Blant annet kan det at veinettet i fylket er bra, være en av årsakene.
Der Vestfold unnskyldte at de ikke er helt i mål, gikk Sykehuset Telemark ut med en stolt pressemelding etter at det ble klart at de hadde en måloppnåelse på 74 prosent i tettbygd strøk og 83 prosent der det er spredtbygd.
Vet ikke hvorfor de er dårligst
Sykehuset Sørlandet kom på en overraskende sisteplass i tettbygde strøk. Her når bare 59 prosent av ambulansene fram innen 12 minutter.
Helge Abrahamsen, leder for Prehospital klinikk ved Sørlandet Sykehus, kunne ikke forklare hvorfor det var slik da NRK Sørlandet spurte, men ville se på saken.
I begynnelsen av fjoråret var det snakk om at UNN skulle legge ned noen ambulansestasjoner. Sintef ble hyret inn for å undersøke hvordan eventuelle kutt ville påvirke tilbudet. Rapporten konkluderte med at UNN ikke var i nærheten av å oppfylle de veiledende nasjonale anbefalingene.
Sintef skrev at tvert imot så må man utvide med 15 stasjoner til, om man skulle være i nærheten av å oppnå de anbefalte responstidene. Dermed ble nedleggelsen av stasjoner skrinlagt.