Hopp til hovedinnhold


Region skifter forklaring: Ambulansearbeidere skal ikke vurdere potensiale for gjenoppliving

Det vakte oppsikt da Region Syddanmarks prehospitale leder uttalte at regionens ambulansearbeidere skal vurdere om en hjertestanspasient kan behandles før det sendes en ekstra ambulanse. Dette er forutseningen for at det kan iverksettes avansert gjenoppliving. Nå endrer regionen forklaring: Det er en ambulanselege som skal beslutte hvilken innsats som skal iverksettes, skriver BeredskabsInfo.
Bakgrunn: Prehospital leder - ambulansepersonell skal ikke behandle hjertestans etter 10-12 minutter
I februar ble Region Syddanmarks prehospitale leder, Gitte Jørgensen, sitert på at hvis en ambulansearbeider i regionen etter 10-12 minutter kommer frem til en pasient med hjertestans som ikke har fått førstehjelp, så skal de ikke iverksette behandling av pasienten, for det gir ikke mening. Samtidig slo regionen fast at det først må sendes en ekstra ambulanse ved hjertestans hvis ambulansearbeiderne har kommet fram og vurdert at pasienten kan behandles - at det er potensial for gjenoppliving.
I en ny redegjørelse endrer Region Syddanmark imidlertid forklaring. Ifølge redegjørelsen er det nemlig slett ikke ambulansearbeidere som skal vurdere hvilken innsats som skal iverksettes – det er enten en ambulanselege eller regionens AMK-vaktsentral.
Avansert gjenoppliving krever lege eller paramediciner
Regionen bekrefter i redegjørelsen at en ambulanse med to ambulansearbeidere normalt ikke er tilstrekkelig til å kunne iverksette avansert gjenoppliving. «Såvel prehospitalt som på sykehus er det mest optimalt å være tre eller flere ved avansert gjenoppliving. Men avansert gjenoppliving kan også igangsettes av to personer avhengig av rutiner og evt. supplert med hjertekompresjonsmaskin. Gjenoppliving etter hjertestans starter dog med basal gjenoppliving. Dette kan utføres av en-to personer», skriver regionen i redegjørelsen.
Samtidig sår regionen imidlertid tvil om effekten av avansert gjenoppliving. «Avansert gjenoppliving kan kun gis av lege eller paramediciner. Paramedicineren har kompetanse til å gi to slags medisiner. Akuttlegen har flere muligheter. Der er svært lite evidens for denne behandling i sammenligning med den basale gjenopplivingen», skriver regionen.
Les mer om saken hos BeredskabsInfo