Hopp til hovedinnhold


Psykisk syke blir utsatt for tilfeldig tvang

Én psykiater tvangsinnlegger 68 prosent av sine pasienter. En annen finner tvang nødvendig bare for 11 prosent, viser kartlegging ved Psykiatrisk legevakt i Oslo.

Én psykiater tvangsinnlegger 68 prosent av sine pasienter. En annen finner tvang nødvendig bare for 11 prosent, viser kartlegging ved Psykiatrisk legevakt i Oslo.

Les hele saken i Dagens Medisin: Psysisk syke blir utsatt for tilfeldig tvang

Stadig flere tvangsinnleggelser: Legeforeningen og Norsk Psykiatrisk forening forsvarer bruk av tvang i psykiatrien. Til tross for at målet er redusert bruk av tvang, øker antallet innleggelser.  Det er kjent at Norge ligger høyt i bruk av tvangsinnleggelser i forhold til andre land.

Kartlagte forskjeller
Det er Aftenposten som bringer denne saken i dagens papirutgave. For første gang er det kartlagt forskjeller i tvangsbruk mellom behandlere. Resultatet viser stor variasjon fra psykiater til psykiater ved samme institusjon, viser kartleggingen som er offentliggjort i siste nummer av bladet Psykisk helse.

- Psykiatere er sosialisert inn i forskjellige kulturer og har ulik forståelse av lovverket. Det sier Ewa Ness, seksjonsovelege ved Psykiatrisk legevakt og fagsjef for Psykiatrisk seksjon, Oslo universitetssykehus Ullevål, til avisen.

Tvang har økt med 20 prosent
Rundt 110.000 mennesker blir behandlet i psykisk helsevern hvert år. Av disse er rundt 30 prosent tvangsinnlagt. Tidligere undersøkelser har vist at bruk av tvang mot psykisk syke varierer fra sykehus til sykehus. Hvorfor forskjellene er så store har fagfolk ikke noe sikkert svar på, men ulike tradisjoner er nevnt som en mulig forklaring.

En undersøkelse fra SINTEF helse som ble offentliggjort i februar i år, viser at bruk av tvang har økt med 20 prosent fra 2001 til 2007, skriver Aftenposten.